Kategoria: Kursy na kierownika i kursy na wychowawcę wypoczynku

26 września 2020

Wykaz organizatorów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna: art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452).

Najważniejsze informacje:

 1. prowadzenie kursów nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami są:
   • publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,
   • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
   • placówki kształcenia praktycznego,
   • ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;

  wykaz ww. placówek jest dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu /Na skróty/ Wykazy szkól i placówek

 2. prowadzenie kursów wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami są:
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
  • i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 3. uczestnik kursu ma prawo zażądać okazania zgody lub sprawdzić status ośrodków i placówek wymienionych w pkt 1;
 4. niżej zamieszczony wykaz dotyczy organizatorów wymienionych w pkt 2 i jest aktualizowany;
 5. kursy są organizowane na terenie województwa wielkopolskiego, niezależnie od siedziby organizatora, przy wydawaniu zgody ważne jest miejsce realizacji danego kursu;
 6. po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które określa prawo;
 7. Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie prowadzi ewidencji wydawanych zaświadczeń;
 8. ze względu na charakter kursów, w tym obowiązek przeprowadzenia określonych zajęć praktycznych – wymagana jest forma stacjonarna;
 9. czas trwania kursu planuje organizator; wynosi on od jednego dnia do kilku dni w zależności od rodzaju kursu;
 10. zgoda na prowadzenie kursu wydawana jest na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok;
 11. zgoda zawiera oznaczenie organizatora, miejsce i termin realizacji.

Załączniki

3 października 2017

Kursy na kierownika i kursy na wychowawcę wypoczynku

Informujemy, że wniosek w sprawie wydawania zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę wypoczynku należy sporządzić korzystając z formularza on-line.

Zadanie jest realizowane przez Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół.
Informacji udziela pani Agnieszka Dębiak-Król, starszy wizytator, tel. 780 386 028, e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl.

Załączniki