Kategoria: Wycieczki

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz.U. 2018, poz. 1533)

Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów jest składane przez dyrektora szkoły/placówki do organu nadzoru pedagogicznego za pomocą karty wycieczki wypełnionej on-line.

Po wypełnieniu formularza należy go wydrukować, podpisać i przesłać wraz z następującymi załącznikami:

  • Program wycieczki (załącznik nr 1)
  • Oświadczenie (załącznik nr 2)

Dokumentację w formie papierowej (wydruk formularza wraz z załącznikami) dyrektor szkoły/placówki dostarcza do kancelarii Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, pok. 339 lub Delegatury zgodnie z podziałem terytorialnym zamieszczonym w aktualnościach zakładki wypoczynek i turystyka.

Załączniki

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE
Data: 2018-06-08, rozmiar: 26 KB
Załącznik nr 1 – PROGRAM WYCIECZKI
Data: 2018-06-08, rozmiar: 30 KB