24 lipca 2017

Przydatne informacje – bezpieczeństwo podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 

Informacje Ministerstwa Sportu i Turystyki:

 

Informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

 

Informacje Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

 

Informacje Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

 

Informacje Komendy Głównej Policji:

 

Informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: