29 grudnia 2021

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2022

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów.

Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu.

Załączniki