Kategoria: Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zasady obejmowania honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych

Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, które

  • sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów;
  • kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną;
  • doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży, nauczycieli;
  • stanowią prezentację osiągnięć uczniów;
  • charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną;
  • wyróżniają się szczególnymi walorami.

Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięcia edukacyjnego mogą składać:

  • szkoły i placówki;
  • szkoły wyższe;
  • organizacje społeczne działające na rzecz oświaty lub wspomagające oświatę;
  • fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.

Załączniki