Kategoria: Sprawy Kuratorium

Sprawy Kuratorium Oświaty

Zadanie Imię i nazwisko Telefon
Informacja dla prasy Magdalena Miczek 662 381 792
Ewaluacje Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kontrole planowe i doraźne Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja specjalna Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja włączająca Brygida Wieczorek
Elżbieta Czuba
Aneta Jarmuż
Magdalena Jurkiewicz
780 386 051
608 062 845
780 386 113
65 6141 100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Katarzyna Bizukojć 780 386 056
Sprawy uczniów i wychowanków Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kształcenie zawodowe Krzysztof Skrętny
Renata Jocz
780 386 049
780 386 062
Opinia w sprawie spełniania przez szkoły niepubliczne warunków szkoły publicznej Joanna Borowicz
Małgorzata Buchert
Ewa Cejza
Krzysztof Krajewski
780 386 029
600 839 120
780 386 045
780 386 044
Konkursy tematyczne i patronaty Wydział Rozwoju Edukacji 61 670 40 85
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
Akredytacja form kształcenia ustawicznego Renata Jocz 780 386 062
Koordynator ds. innowacji w edukacji Mateusz Leszkowicz 780 386 022
BIP – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Piotr Kudlek 780 386 026
Konkursy przedmiotowe Rafał Renz 780 386 057
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Izabela Szmigiero 780 386 124
Dofinansowanie imprez oświatowych Małgorzata Nowek 780 386 024
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
Maria Janeczko-Janicka
61 670 40 86
780 386 015
784 437 329
Uwierzytelnianie świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
61 670 40 86
780 386 015
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Paulina Koralewska
Jakub Durczak-Przybylski
780 386 046
780 386 047
Nagrody, odznaczenia i ordery Paulina Koralewska 780 386 046
Honorowy profesor oświaty Jakub Durczak-Przybylski 780 386 047
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Lustracja kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły Jakub Durczak-Przybylski
Joanna Burzyńska
780 386 047
600 858 452
Programy rządowe Beata Rokus-Stawińska
Małgorzata Wolińska
Katarzyna Zarzyńska
780 386 042
780 386 040
780 386041
System Informacji Oświatowej Agnieszka Sobocka 780 386 023
Sprawy archiwalne Przemysław Janiszewski
Tomasz Bączkiewicz
Hanna Vorobiova
784 437 330
780 386 012
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Anna Ornatek 780 386 014
Obsługa biura Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolski Joanna Burzyńska 600 858 452
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Agnieszka Dębiak-Król 882 161 269
Obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Piotr Kudlek 780 386 026
Wypoczynek dzieci i młodzieży Anna Wujkowska
Anna Borowczak
780 386 031
604 195 147
Zgody na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku oraz kursów dla wychowawców kolonijnych Małgorzata Buchert
Agnieszka Dębiak-Król
600 839 120
780 386 028
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Agnieszka Dębiak-Król
Małgorzata Buchert
780 386 028
600 839 120
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Renata Jocz 780 386 062
Skargi i inicjatywy obywatelskie Danuta Hyżak
Bernadeta Polak
780 386 032
780 386 033
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe oraz wypadki uczestników wypoczynku Joanna Borowicz 780 386 029

 

Wizytatorzy wspierający pracę szkół i placówek

  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu – miasto Poznań, powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński
  • Delegatura w Kaliszu – miasto Kalisz, powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski
  • Delegatura w Koninie – miasto Konin, powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki
  • Delegatura w Lesznie – miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński
  • Delegatura w Pile – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski

Edukacja włączająca – osoby udzielające informacji

Osoby udzielające informacji na temat edukacji włączającej na terenie województwa wielkopolskiego:

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Brygida Wieczorek, starszy wizytator
tel. 780 386 051

Delegatura w Kaliszu
Elżbieta Czuba, starszy wizytator
tel. 608 062 845

Delegatura w Koninie
Aneta Jarmuż, starszy wizytator
tel. 780 386 113

Delegatura w Lesznie
Magdalena Jurkiewicz, zastępca dyrektora Delegatury w Lesznie
tel. 662 361 589

Delegatura w Pile
Justyna Ryder, wizytator
tel. 780 386 092