Kategoria: Sprawy Kuratorium

Sprawy Kuratorium Oświaty

Zadanie Imię i nazwisko Telefon
Informacje dla mediów Magdalena Miczek 662 381 792
Kontrole planowe i doraźne Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja specjalna Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Edukacja włączająca Brygida Wieczorek
Elżbieta Czuba
Aneta Jarmuż
Magdalena Jurkiewicz
780 386 051
608 062 845
780 386 113
65 6141 100
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Katarzyna Bizukojć 780 386 056
Sprawy uczniów i wychowanków Wydział Nadzoru Pedagogicznego 61 670 40 87
Kształcenie zawodowe Krzysztof Skrętny
Renata Jocz
780 386 049
780 386 062
Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Agnieszka Dębiak-Król
Małgorzata Buchert
780 386 028
600 839 120
Kwalifikacyjne kursy zawodowe Renata Jocz 780 386 062
Opinia o spełnianiu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe Joanna Borowicz
Krzysztof Krajewski
Małgorzata Buchert
780 386 029
780 386 044
600 849 120
Opinia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe Krzysztof Krajewski
Ewa Cejza
Joanna Borowicz
Małgorzata Buchert
780 386 044
780 386 045
780 386 029
600 849 120
Opinia w sprawie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, niepublicznego centrum kształcenia zawodowego i niepublicznego branżowego centrum umiejętności Joanna Borowicz
Cecylia Ogiba
Krzysztof Krajewski
Ewa Cejza
780 386 029
539 093 696
780 386 044
780 386 045
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli Dorota Matuśkiewicz 780 386 054
Akredytacja form kształcenia ustawicznego Renata Jocz 780 386 062
Koordynator ds. innowacji w edukacji Mateusz Leszkowicz 780 386 022
BIP – ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Piotr Kudlek 780 386 026
Patronat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Małgorzata Nowek 780 386 057
Wsparcie finansowe Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć edukacyjnych Małgorzata Nowek 780 386 057
Konkursy przedmiotowe i tematyczne Izabela Szmigiero
Sylwia Kowalewska
780 386 124
780 386 089
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Izabela Szmigiero 780 386 124
Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
Maria Janeczko-Janicka
61 670 40 86
780 386 015
784 437 329
Uwierzytelnianie świadectw i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Ewelina Wysocka
Magdalena Zamoyska
61 670 40 86
780 386 015
Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Paulina Koralewska
Jakub Durczak-Przybylski
780 386 046
780 386 047
Nagrody, odznaczenia i ordery Paulina Koralewska 780 386 046
Honorowy profesor oświaty Jakub Durczak-Przybylski 780 386 047
Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół 61 670 40 86
Lustracja kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora szkoły Jakub Durczak-Przybylski 780 386 047
Programy rządowe Anna Borowczak
Beata Rokus-Stawińska
Małgorzata Wolińska
Katarzyna Zarzyńska
780 386 021
780 386 042
780 386 040
780 386 041
System Informacji Oświatowej Agnieszka Sobocka 780 386 023
Sprawy archiwalne Przemysław Janiszewski
Tomasz Bączkiewicz
Alicja Zawodna
784 437 330
780 386 012
Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Anna Ornatek 780 386 014
Obsługa biura Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolski
Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Agnieszka Dębiak-Król 882 161 269
Obsługa Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim Piotr Kudlek 780 386 026
Wypoczynek dzieci i młodzieży Anna Wujkowska 780 386 031
Zgody na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku oraz kursów dla wychowawców kolonijnych Małgorzata Buchert
Agnieszka Dębiak-Król
600 839 120
780 386 028
Skargi i inicjatywy obywatelskie Danuta Hyżak
Bernadeta Polak
780 386 032
780 386 033
Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe oraz wypadki uczestników wypoczynku Joanna Borowicz 780 386 029

 

Pracownicy wspomagający organizację i przebieg konkursów przedmiotowych

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wydział Rozwoju Edukacji
ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań
konkursy@ko.poznan.pl

dodatkowych informacji udziela – starszy inspektor Izabela Szmigiero tel. 780 386 124
kwestie techniczne dotyczące obsługi platformy konkursowej – inspektor Sylwia Kowalewska tel. 780 386 089

Wydział Rozwoju Edukacji powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań.

Delegatura w Kaliszu powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz.
Koordynator rejonowy: starszy wizytator Ewa Kargol-Stybaniewicz tel. 600 183 994
Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

Delegatura w Koninie powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin.
Koordynator rejonowy: starszy wizytator Maciej Plesiński tel. 780 386 116
Delegatura w Koninie
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin

Delegatura w Lesznie powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno.
Koordynator rejonowy: starszy wizytator Beata Pakuła tel. 780 386 100
Delegatura w Lesznie
Plac Tadeusza Kościuszki 4
64-100 Leszno

Delegatura w Pile powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski.
Koordynator rejonowy: starszy wizytator Lidia Jadwiga Popielarz-Kozłowska tel. 780 386 087
Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

Wizytatorzy wspierający pracę szkół i placówek

  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu – miasto Poznań, powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński
  • Delegatura w Kaliszu – miasto Kalisz, powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski
  • Delegatura w Koninie – miasto Konin, powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki
  • Delegatura w Lesznie – miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński
  • Delegatura w Pile – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski

Edukacja włączająca – osoby udzielające informacji

Osoby udzielające informacji na temat edukacji włączającej na terenie województwa wielkopolskiego:

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Brygida Wieczorek, starszy wizytator
tel. 780 386 051

Delegatura w Kaliszu
Elżbieta Czuba, starszy wizytator
tel. 608 062 845

Delegatura w Koninie
Aneta Jarmuż, starszy wizytator
tel. 780 386 113

Delegatura w Lesznie
Magdalena Jurkiewicz, zastępca dyrektora Delegatury w Lesznie
tel. 662 361 589

Delegatura w Pile
Justyna Ryder, wizytator
tel. 780 386 092