Marzec 30, 2017

30 marca 2017

Uzyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Przypominamy, że od 1 marca 2017 r. wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli: ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej SIO), że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze; nauczyciel […]