30 września 2022

IV Marsz Pamięci – 13 października 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy wielkopolskich szkół Dnia 13 października 2022 roku w Lasach Palędzko – Zakrzewskich, nazywanych Katyniem Zachodu, odbędzie się IV Marsz Pamięci. Na tych terenach, w ramach operacji „Tannenberg” zapoczątkowanej w 1939 r., zostało zabitych od kilku do kilkunastu tysięcy Wielkopolan: powstańców, nauczycieli, księży, urzędników, ziemian i chłopów. Była to zaplanowana akcja eksterminacji polskiej […]

29 września 2022

Poznaj Polskę na sportowo – konkurs wiedzy o piłce nożnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Związek Piłki Nożnej zapraszają uczniów w wieku od 6 do 19 lat do udziału w konkursie wiedzy o piłce nożnej. Do wygrania ciekawe nagrody m.in. zaproszenia na mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej na PGE Narodowym w Warszawie. Zasady konkursu Konkurs składa się z trzech etapów: Etap I (online) […]

27 września 2022

„BohaterON w Twojej Szkole” – zgłoś szkołę do projektu i pokaż, że pamiętasz!

Jeszcze do 2 października szkoły i przedszkola mogą zgłaszać swój udział w akcji „BohaterON w Twojej Szkole”. Projekt to część ogólnopolskiej kampanii, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. Warunkiem udziału w akcji jest przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie […]

22 września 2022

Dodatkowe środki na poprawę efektywności energetycznej szkół i przedszkoli

Jeszcze w 2022 roku samorządy otrzymają dodatkowe 13,7 mld zł na zadania publiczne, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie widzi przesłanek do tego, aby organy prowadzące rezygnowały ze stacjonarnego funkcjonowania placówek w związku ze wzrostem cen energii czy brakiem opału. Sejm 2 września br. […]

21 września 2022

Nowe „Zasady obejmowania honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych”

Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mogą być objęte przedsięwzięcia edukacyjne, które sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; kształtują właściwe postawy, aktywność intelektualną, kulturalną i fizyczną; doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży, nauczycieli; stanowią prezentację osiągnięć uczniów; charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną, programową i organizacyjną; wyróżniają się szczególnymi walorami. Wniosek o objęcie patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty […]

19 września 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2022” – wyniki I etapu

Wojewódzka Komisja Konkursowa do przeprowadzenia etapu I – wojewódzkiego konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na terenie województwa wielkopolskiego dokonała oceny opisów zgłoszonych do konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w § 4 ust. 12-14 Regulaminu konkursu. Komisja wyłoniła kandydatów do tytułu laureata konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każdej z kategorii. Są nimi: w kategorii […]

16 września 2022

Ogłoszenie konkursu na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności

Dnia 15 września br. na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła w ramach KPO konkurs na utworzenie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności. Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. Do udziału w […]

15 września 2022

Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”

Szanowni Państwo, Firma Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A. i Gminą miasto Grudziądz zaprasza  Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie unijnym wspieranym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, w tym doradców zawodowych, psychologów i pedagogów ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia. Zapraszamy […]