2 lutego 2021

Kontakt – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Poznaniu   Wydział Nadzoru Pedagogicznego Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050 Delegatura w Kaliszu Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579 Delegatura w Koninie Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111 Delegatura w Lesznie Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. 780 386 098 Delegatura w Pile Jacek Skowroński – wizytator, tel. 780 386 025 […]

2 sierpnia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych […]

2 sierpnia 2021

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Dane będą aktualizowane.   […]

2 sierpnia 2021

Bezpieczny powrót do szkoły – harmonogram przygotowań do roku szkolnego 2021/2022

Przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami podejmujemy szereg działań, które w znaczny sposób przyczynią się do przeciwdziałania COVID-19 i umożliwią bezpieczną naukę w szkołach i placówkach w czasie pandemii. Już od poniedziałku, 2 sierpnia szkoły będą sukcesywnie otrzymywały materiały. Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół W […]

23 lipca 2021

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/placówki województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu podaje harmonogram spotkań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek województwa wielkopolskiego celem właściwego zaplanowania zadań związanych z organizacją roku szkolnego 2021/2022. Miejsce oraz godzina spotkania z dyrektorami przedszkoli w Poznaniu zostanie podana w późniejszym […]

19 lipca 2021

Narodowy Dzień Sportu – 11 września

W tym roku Narodowy Dzień Sportu odbędzie się w całej Polsce 11 września, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Celem projektu jest popularyzacja sportu – szczególnie wśród dzieci – oraz stworzenie możliwości do poznania i spróbowania swoich sił w nieznanych dotąd dyscyplinach. Dzięki wydarzeniu dzieci i młodzież, a co za tym idzie – […]

15 lipca 2021

Konkurs Rady Europy „My Rights, My Voice” – Moje Prawa, Mój głos

O tym jak rozumieją swoje prawa, opowiedzą młodzi uczestnicy konkursu Rady Europy. Mogą to zrobić na wiele sposobów: za pomocą przemówienia, scenki teatralnej lub musicalowej, rysunku, czy też rzeźby. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat. Zachęcamy do udziału! Konkurs służy promowaniu wśród dzieci świadomości przysługujących im praw. Ma także zachęcić […]

14 lipca 2021

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski, język polski jako obcy, język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, fizyka, geografia, chemia, technika, przyroda, etyka,kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteki szkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie […]

9 lipca 2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. […]