5 sierpnia 2022

Aktualizacja informacji o wolnych miejscach w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z ogłoszonymi terminami postępowania rekrutacyjnego, od 2 sierpnia 2022 r. dyrektor szkoły ponadpodstawowej ma obowiązek poinformować kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane należy przekazać online za pomocą Platformy Rekrutacja (platformy, za pomocą której przekazywano […]

2 sierpnia 2022

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023. Zestawienie informacji dotyczących wolnych miejsc zostało opracowane na podstawie […]

12 sierpnia 2022

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola i szkoły województwa wielkopolskiego Dotyczy:  opiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie […]

12 sierpnia 2022

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile uprzejmie informuje, że od dnia 16 sierpnia 2022 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 49, w godzinach od 9.00 do 13.00. Jednocześnie przypominam, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną […]

11 sierpnia 2022

Rekrutacja na objęcie funkcji kierowników warsztatów na EuroSkills 2023 w Gdańsku

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej: FRSE) jest organizatorem międzynarodowego wydarzenia EuroSkills Gdańsk 2023. EuroSkills nazywane potocznie Igrzyskami Olimpijskimi Zawodów Branżowych, to największy w Europie konkurs umiejętności zawodowych. W przyszłym roku po raz pierwszy zawody młodych profesjonalistów odbędą się w Polsce, w dniach 5-9 września. FRSE szacuje, że w konkursie weźmie udział około 600 zawodników oraz 500 […]

10 sierpnia 2022

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, że  od 11 sierpnia 2022 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, w pokoju nr 252 w godzinach od 8.30 do 14.00. Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela […]

8 sierpnia 2022

Międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli szkół wiejskich na temat składania wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+

Szanowni Państwo, W dniach 5 – 9 października 2022 Narodowa Agencja programu Erasmus+ organizuje szkolenie międzynarodowe dla nauczycieli szkół wiejskich przygotowujące do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej w programie Erasmus+. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak przygotować projekt do programu Erasmus+ oraz będą mogli znaleźć partnerów z innych krajów europejskich do realizacji wspólnego […]

8 sierpnia 2022

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Koninie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2022 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Koninie, ul. Spółdzielców 3, piętro III, w godzinach od 9.00 do 14.00. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną nie poświadcza […]

8 sierpnia 2022

#FlashHistorii – zachęcamy do udziału w akcji Rady Dzieci i Młodzieży RP

Rada Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki zachęca do udziału w akcji Flash Historii. Celem inicjatywy jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie pamięci o postaciach i miejscach ważnych dla naszej historii. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 23 sierpnia. Zadanie konkursowe Zadaniem uczestnika akcji jest wykonanie pracy, która będzie stanowiła wartościowe źródło wiedzy […]

8 sierpnia 2022

Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z […]