24 czerwca 2024

Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego w roku 2024. Lista osób nagrodzonych znajduje się w załączniku poniżej. O terminie uroczystości wręczenia nagród osoby nagrodzone zostaną poinformowane w odrębnym komunikacie. Gratulujemy!

19 czerwca 2024

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty, Rodzice i Uczniowie, wkrótce kończy się rok szkolny 2023/2024. Był to czas wytężonej pracy, nauki, zmagań, a także twórczych działań, sukcesów i radości. Jest to dobra okazja do podsumowań, przywoływania wspomnień i złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do kształcenia i wychowania młodych ludzi, wspierania ich […]

19 czerwca 2024

Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi – 25 czerwca 2024, online

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielami organów prowadzących, które odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 11.30 w formie online. Podczas spotkania zostaną omówione m.in. wspólne działania prowadzone z jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwestie dotyczące edukacji przydatne […]

18 czerwca 2024

Ankieta diagnozująca potrzeby dyrektorów szkół i placówek w zakresie wspomagania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety diagnozującej Państwa potrzeby w zakresie wspomagania przez wizytatorów. Spotkania dyrektorów szkół i placówek z wizytatorami w roku szkolnym 2024/2025 będą uwzględniały Państwa oczekiwania i potrzeby wskazane w ankiecie. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca […]

13 czerwca 2024

Spotkania z dyrektorami przechodzącymi na emeryturę – 25 czerwca 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski zaprasza na spotkania z dyrektorami szkół i placówek, którzy w roku szkolnym 2023/2024 przechodzą na emeryturę. Pierwsze z nich odbyły się w maju br., a podczas kolejnych spotkań w dniu 25 czerwca 2024 r. będzie okazja podziękować za dotychczasową pracę wszystkim odchodzącym dyrektorom z województwa wielkopolskiego: godz. 9.00 sala […]

21 czerwca 2024

Rada Naukowa na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM z udziałem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski, na zaproszenie pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal – Michalskiej wziął udział 18 czerwca 2024 r. w Radzie Naukowej Dyscypliny Pedagogika na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli również: Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Prodziekan […]

21 czerwca 2024

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Powołanie członków Zespołu i grup roboczych

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania członkom Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W czasie spotkania ustanowiono także tematyczne grupy robocze. Zadaniem zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli jest m.in. wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących warunków pracy nauczycieli. Przewodniczącą Zespołu jest Minister Edukacji Barbara Nowacka, wiceprzewodniczącymi sekretarz stanu Henryk Kiepura i podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz. W skład Zespołu […]

20 czerwca 2024

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka – przedłużony do 30 czerwca 2024

Rada ma składać się z dziesięciu ekspertów lub ekspertek powoływanych spośród dzieci i młodzieży na roczną kadencję. Mogą nimi zostać osoby, które ukończyły 7 lat, ale nie ukończyły 18 lat na dzień zakończenia naboru, wykazują się działalnością społeczną na rzecz ochrony praw dziecka adekwatną do wieku i stopnia dojrzałości. Zgłoszenie do Rady należy wysłać do […]

20 czerwca 2024

Szkoła nowoczesna, gotowa na wyzwania przyszłości – kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025

Szkoła przygotowująca do wyzwań przyszłości, szkoła bezpieczna i troszcząca się o dobrostan uczniów to nasze najważniejsze cele – powiedziała podczas konferencji prasowej sekretarz stanu Katarzyna Lubnauer. Wiceminister przedstawiła kierunki polityki oświatowej na przyszły rok szkolny oraz wskazane przez ministra edukacji tematy kontroli planowych dla kuratorów oświaty. Główne obszary polityki oświatowej to działania w zakresie: edukacji […]

19 czerwca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza nabór uzupełniający dla kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski, język niemiecki, język polski, język polski jako obcy, matematyka, pedagog, pedagog specjalny, przyroda, psycholog. Termin składania dokumentów: 5 lipca 2024 r. Szczegółowe informacje w ogłoszeniu. Zapraszamy do składania ofert.

19 czerwca 2024

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach. Ważne informacje dla rodziców – komunikat MEN

Edukacja, integracja i bezpieczeństwo – to główne cele nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy. Naukę online będą mogli realizować wyłącznie uczniowie, którzy w roku […]

18 czerwca 2024

Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy” rozstrzygnięty!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy” rozstrzygnięty a nowe logo wybrane. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich, kształtowanie pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego Kuratora […]