19 lipca 2024

Wolne miejsca w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo, Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych, Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, przekazuję zaktualizowaną, z uwagi na problemy techniczne informację o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, publicznych technikach i publicznych branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Dane zawarte w zestawieniu pochodzą od komisji rekrutacyjnych. Przepraszamy za utrudnienia. Wicekurator Oświaty Izabela Liebert-Jędroszkowiak

12 lipca 2024

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – 2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego na spotkania dotyczące m.in. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2023/2024 oraz planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2024/2025. Harmonogram spotkań w załączeniu. 28 sierpnia 2024 r., bezpośrednio po spotkaniu z […]

16 lipca 2024

Dodatkowe 20 milionów zł na program „Podróże z klasą”

Minister Edukacji Barbara Nowacka ogłosiła zwiększenie środków finansowych na I edycję programu „Podróże z klasą” o dodatkowe 20 milionów zł. Ponowne składanie przygotowanych wniosków będzie możliwe od 22 lipca od godz. 12:00. Ogromne zainteresowanie szkół i organów prowadzących programem „Podróże z klasą” skłoniło mnie do zwiększenia puli środków na finansowanie wycieczek szkolnych. Na „Podróże z […]

15 lipca 2024

Zatrudnianie specjalistów w przedszkolach i szkołach. Spotkanie przedstawicieli kierownictwa MEN z kuratorami oświaty

Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach było tematem spotkania wiceminister Pauliny Piechny-Więckiewicz i wiceminister Izabeli Ziętki z kuratorami oświaty. Rozmawiano przede wszystkim o zatrudnieniu psychologów. W czasie spotkania z kuratorami oświaty przedstawicielki kierownictwa MEN zapowiadały konkretne działania resortu. Od 1 września rozpoczynamy drugi etap reformy wdrażającej standardy obecności specjalistów w szkołach. Wiąże się to z […]

15 lipca 2024

„Podróże z klasą” – lista dofinansowanych wycieczek podpisana

Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała listę wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”. Pozytywnie rozpatrzono 2283 wnioski, które spełniły wymagania formalne przedsięwzięcia. Na wycieczki wyjedzie ponad 81 tysięcy uczniów za łączną kwotę dofinansowania prawie 60 mln zł. Liczba uczniów objętych dofinansowaniem Łącznie na wycieczkę pojedzie 81 259 uczniów. Podział na grupy wiekowe przedstawia się następująco: […]

12 lipca 2024

Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli” – 19-21 września 2024, Poznań

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w jubileuszowej XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, naukowców, przedstawicieli kuratorium i komisji egzaminacyjnych, samorządowców. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w dniach 19 – 21 września 2024 r., z wykorzystaniem nowych technologii do zwiększenia […]

11 lipca 2024

Dołącz do Aktywnej Szkoły i twórz szkołę pełną sportu i dobrej energii

Trwa nabór wniosków do projektu Aktywny do Kwadratu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ponad 7 000 szkół dołączyło do projektu, tworząc ponad 15 000 grup, które wypełnią boiska sportowymi aktywnościami! Zgłoszenia można przesyłać do końca lipca! Czym jest projekt Aktywny do Kwadratu? to pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to ciekawe treningi […]

11 lipca 2024

Projekt rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania – skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu stanowią realizację tzw. „kamienia milowego” (numer porządkowy C9G) przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. W […]

10 lipca 2024

Porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UAM i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty

Dnia 5 lipca 2024 r. w Collegium Rubrum została uroczyście zainaugurowana współpraca pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Tomasz Nieborak oraz Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski podpisali Porozumienie o współpracy w celu realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, obejmujących analizowanie i promowanie […]

10 lipca 2024

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2024 r. Maturę zdało 84,1 proc. wszystkich absolwentów. Łącznie do egzaminu w terminie głównym przystąpiło prawie 246 tys. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy. Egzamin maturalny 2024 20. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 2. edycja […]