2 sierpnia 2022

Edukacja dla bezpieczeństwa – rozporządzenia podpisane

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany zaczną obowiązywać od najbliższego roku szkolnego (2022/2023). W przypadku zajęć ze strzelectwa przewidziany został trwający dwa najbliższe lata szkolne okres przejściowy. Oznacza to, że zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie […]

2 sierpnia 2022

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023. Zestawienie informacji dotyczących wolnych miejsc zostało opracowane na podstawie […]

2 sierpnia 2022

Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – pedagog specjalny

Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych. W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli. Proponowane zmiany zostały ujęte w projekcje nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od […]

1 sierpnia 2022

Przedłużenie terminu! Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Konkurs „Kierunek – Innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i […]

1 sierpnia 2022

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – świętujmy razem!

Pokazy filmu „Kartka z powstania” zrealizowanego w technologii wirtualnej rzeczywistości, wspólne śpiewanie powstańczych piosenek, materiały edukacyjne dotyczące sierpniowego zrywu to tylko wybrane inicjatywy przygotowane z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego! Powstanie Warszawskie w podstawie programowej Tematyka Powstania Warszawskiego jest stałym elementem edukacji historycznej. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczestniczą w świętach narodowych i innych […]

29 lipca 2022

Konkurs Narodowego Centrum Kultury „Do Hymnu”

Dnia 25 lipca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło piątą edycję konkursu Do Hymnu. W konkursie szkoły rywalizują o atrakcyjne nagrody finansowe. Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. W tym roku obok siedmiu pieśni hymnicznych, tj. Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz Polonia, Marsz I Brygady Boże, coś […]

29 lipca 2022

Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

Rodzicu, planujesz wyjazd lub przebywasz z rodziną za granicą? Chcesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online) koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Rekrutacja trwa. Szkoły w systemie kształcenia na odległość Uczniowie mogą wybierać jeden z dwóch […]

29 lipca 2022

Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – projekt rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wynika z potrzeby uregulowania szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć w formie zdalnej w sytuacji, gdy zajęcia nie mogą […]

26 lipca 2022

Patroni roku 2023

Wojciech Korfanty, Paweł Edmund Strzelecki, Aleksander Fredro, Aleksandra Piłsudska, Maurycy Mochnacki, Jadwiga Zamoyska i Jerzy Nowosielski to patroni roku 2023 wybrani przez Sejm RP. 20 kwietnia 2023 r. przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego – wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty na stałe związanego z chrześcijańską demokracją. W czasach II Rzeczypospolitej był członkiem Naczelnej Rady […]

25 lipca 2022

Konferencja prezentująca wyniki realizacji projektu Szkoła dla Innowatora – 30 sierpnia 2022, Warszawa

Szanowni Państwo, Dnia 30 sierpnia br. odbędzie się  konferencja prezentująca rezultaty i wyniki projektu Szkoła dla innowatora organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Spotkanie jest bezpłatne, aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: https://rejestracja.ceo.org.pl/konferencja_30_sierpnia_2022 Liczba miejsc na konferencji  jest ograniczona. Potwierdzenie […]