3 września 2023

Życzenia Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Z rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 minister Przemysław Czarnek skierował list oraz życzenia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Całej społeczności szkolnej życzył wielu sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Działania podejmowane przez resort edukacji w nowym roku szkolnym będą skupione z jednej strony na wychowaniu patriotycznym i krzewieniu rodzimej tradycji, z drugiej zaś na odpowiedzialnym wprowadzaniu młodego […]

1 września 2023

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

„Szkoła powinna być najpiękniejszym miejscem w każdym mieście, w każdej wsi, powinna być taka, aby karą było nawet dla najbardziej niezdyscyplinowanych uczniów zakazanie przyjścia do niej następnego dnia.”                                                                    Oskar Wilde. Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy szkół Drodzy Rodzice i Uczniowie, Rozpoczynający się nowy rok szkolny 2023/2024 przynosi – jak corocznie – nowe wyzwania, […]

1 września 2023

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – perspektywy – wyzwania na przyszłość

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym filmem dotyczącym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w polskich szkołach. W tym odcinku poruszamy temat perspektyw i wyzwań w obszarze pomocy psychologicznej najmłodszym. Materiał został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy ze specjalistami, którzy na co dzień z pracują z uczniami przeżywającymi różne trudności i kryzysy natury psychicznej. Bycie blisko […]

25 sierpnia 2023

„Bezpiecznie w szkole i po szkole” – nowa inicjatywa edukacyjna MEiN

Blisko 5 tys. uczniów z całej Polski będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych o bezpieczeństwie w trakcie zajęć rekreacyjnych po szkole. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i odbędą się: 27 września, 11 października i 15 listopada w parku rozrywki Mandoria. Założenia nowej inicjatywy edukacyjnej „Bezpiecznie w szkole i po […]

24 sierpnia 2023

IV edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej”

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, Anetą Niestrawską, zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej – edycja IV”. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. […]

23 sierpnia 2023

Wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Ruszają dostawy laptopów dla czwartoklasistów!

Wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli! Już we wrześniu w ramach bezpłatne laptopy dotrą do 290 tys. 64 uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. Z kolei w październiku startuje program „Laptop dla nauczyciela”. Podczas konferencji prasowej ministrowie Przemysław Czarnek i Janusz Cieszyński podsumowali dotychczasowy przebieg realizacji założeń ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji […]

18 sierpnia 2023

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola i szkoły województwa wielkopolskiego  Dotyczy: opiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie […]

17 sierpnia 2023

Program Laboratoria Przyszłości – zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo, zapraszamy do przekazywania na adres kancelaria@ko.poznan.pl przykładów dobrych praktyk realizowanych w oparciu o sprzęt i wyposażenie dostarczone w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Termin nadsyłania zgłoszeń 30 września 2023 roku. Dla pełnej jasności dodamy, że dobre praktyki to wszystkie te sposoby działań edukacyjnych, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, […]

25 lipca 2023

„Poznaj Polskę na sportowo” – edycja 2023. Ruszyły zapisy!

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji „Poznaj Polskę na sportowo”. To wspólne przedsięwzięcie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pilotażowej edycji projektu wzięło udział blisko 20 tys. uczniów, którzy wyjechali na 62 mecze. „Poznaj Polskę na sportowo” 2023 „Poznaj Polskę na sportowo” to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które […]