Listopad 2017

28 listopada 2017

Zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli

Załączniki Kursy kwalifikacyjne organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli – podstawa prawna Data: 2017-12-01, rozmiar: 19 KB Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: 17 KB Zał. nr 1 – Szczegółowy plan kurus kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: 17 KB Zał. nr 2 – Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego Data: 2017-12-01, rozmiar: 15 KB […]

22 listopada 2017

Laureaci konkursu czytelniczego „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs czytelniczy „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” skierowany do uczniów klas I-III i IV-VII szkół podstawowych. Celem konkursu było, m.in.:  rozbudzenie  ciekawości czytelniczej uczniów, popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych książek. Na konkurs wpłynęło kilkaset […]

22 listopada 2017

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową jest organizowana, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tj. liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I stopnia, techników, szkół policealnych. Olimpiada przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze przebiegają drogą internetową, natomiast finał odbywa się corocznie w kwietniu w Warszawie. Uczestniczy w […]

22 listopada 2017

Warsztaty dla nauczycieli o ssakach morskich – 20 stycznia 2018, Poznań

Fundacja WWF Polska zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty o tematyce biologii i ekologii ssaków morskich. Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży […]

22 listopada 2017

Konferencja pt. Aktywna Tablica w praktyce

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy przystąpili do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” na konferencję pt. Aktywna Tablica w praktyce. Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

21 listopada 2017

Konferencja „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki” – 13 grudnia 2017, Poznań

Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli,  placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na konferencję pt. „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki”. Tematyka konferencji dotyczyć będzie przepisów prawa w zakresie władzy rodzicielskiej, w tym  praw i obowiązków rodzica w wychowaniu dziecka, a także przewidzianych prawem działań szkoły w przypadku konfliktu/przemocy […]

20 listopada 2017

Spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich”

Dnia 17 listopada br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Spotkaniu Regionalnym w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Przedstawione zostały projekty realizowane przez Ochotnicze Hufce Pracy i Centralny Zarząd Służby Więziennej, a także projekty konkursowe w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego. Podczas spotkania omówiono również […]

17 listopada 2017

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.