Grudzień 2017

29 grudnia 2017

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2018

Podstawa prawna Art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego […]

28 grudnia 2017

Miejsca etapów wojewódzkich

Szanowni Państwo, informujemy, że miejsca etapów wojewódzkich publikowane są na 3 tygodnie przez danym konkursem przedmiotowym. Ze względu na to, że wszystkim nam zależy na sprawnym i rzetelnym przeprowadzeniu etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych prosimy, aby uczniowie z danej szkoły przybyli pół godziny przed konkursem. Jednocześnie przypominamy, że uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania […]

22 grudnia 2017

Wręczenie nagród w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Dnia 19 grudnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” dla uczniów szkół podstawowych. Jedną z nagród dla laureatów były warsztaty plastyczne przeprowadzone przez artystę plastyka panią Katarzynę Makowską. Uczniowie mieli okazję zapoznać się, m.in. z różnymi […]

22 grudnia 2017

Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 110.1.1949.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 […]

22 grudnia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie

Załączniki Tabela – szkoły Data: 2018-01-11, rozmiar: 32 KB Tabela – biblioteki Data: 2018-01-10, rozmiar: 24 KB Tabela – organ prowadzacy szkoły Data: 2018-01-10, rozmiar: 26 KB Tabela – organ prowadzacy biblioteki Data: 2018-01-10, rozmiar: 20 KB Uwagi do wypełnienia tabeli – szkoła Data: 2017-12-22, rozmiar: 240 KB Pobierz wszystkie pliki

22 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział w Białymstoku oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej organizują Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny nt. żołnierzy „Cichociemnych”. Konkurs jest skierowany dla uczniów w wieku 14-17 lat ze szkół całej Polski. Prace konkursowe winny upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych. Termin zgłaszania prac: do dnia […]

22 grudnia 2017

Weryfikacja wykazów subwencyjnych

Informujemy, że w strefie dla zalogowanych na platformie SIO Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało: wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, opracowany na podstawie danych systemu informacji oświatowej (SIO), wg stanu na 30 września 2017 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych – wg stanu na 10 października 2017 r., zestawienie zawierające dane […]

21 grudnia 2017

Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji” – 2 lutego 2018, Poznań

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konferencji: pracodawców, przedstawicieli organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli rzemiosła, doradców zawodowych oraz instytucje i jednostki, które są zainteresowane włączeniem się w działania w ramach ZSK. Podczas konferencji zostaną przedstawione następujące zagadnienia: Czym jest Zintegrowany System […]

21 grudnia 2017

Lekcja historii z Wojewodą Wielkopolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty  organizują dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych IV Lekcję historii  z Wojewodą Wielkopolskim. Lekcja  pt. „Droga Wielkopololan do Niepodległości ” odbędzie się 23 stycznia 2018 r., o godzinie 1100  w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Stary Rynek 3 (Odwach). Młodzież wysłucha historycznego […]

21 grudnia 2017

Badanie PISA 2018

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment — PISA). Program bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia. Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku w cyklach 3 letnich. W ostatniej […]