Czerwiec 8, 2018

8 czerwca 2018

Wypoczynek – właściwość terytorialna

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży Zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży proszę przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury zgodnie z poniższym wykazem. adres na który należy przesyłać zgłoszenie siedziba lub miejsce zamieszkania  organizatora wypoczynku Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kościuszki 93, 61-716 Poznań, tel. 604 195 147, 780 386 031 powiat poznański,  m. Poznań Kuratorium […]

8 czerwca 2018

Zgłaszanie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Podstawa prawna: Ustawa dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 poz. 2198 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452) Dyrektorzy szkół/placówek wypełniają znajdujący się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu formularz – Zgłoszenie wypoczynku […]