Czerwiec 8, 2018

8 czerwca 2018

Zgłaszanie wypoczynku uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452) Dyrektorzy szkół/placówek wypełniają znajdujący się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu formularz – Zgłoszenie […]