Styczeń 2020

30 stycznia 2020

Punkty informacyjno-konsultacyjne

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021: Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pl. Wolności 18, III piętro, 61-739 Poznań Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół Joanna Borowicz – starszy wizytator tel. 780 386 029 Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań Wydział Nadzoru Pedagogicznego Barbara Zatorska – starszy wizytator tel. 780 386 […]

30 stycznia 2020

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r. klas wstępnych w publicznych szkołach […]

24 stycznia 2020

Konferencja Budowanie sieci szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia branżowego w województwie wielkopolskim od 2020

W dniu 21 stycznia odbyła się konferencja pn.„Budowanie sieci szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia branżowego w województwie wielkopolskim od 2020 roku”, w której wzięli udział starostowie, prezydenci miast oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe z województwa wielkopolskiego. Organizatorami konferencji byli Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. W trakcie spotkania przedstawiono zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości […]

22 stycznia 2020

„Ferie z wojskiem”

W dniu 31 stycznia 2020 roku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90 zostaną przeprowadzone jednodniowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Ferie z wojskiem”. Zajęcia będą realizowane w godzinach od 9.00 do 12.00. Uczestnikom zajęć zostanie zaprezentowany sprzęt wojskowy, indywidualne i zespołowe wyposażenie oraz uzbrojenie […]

21 stycznia 2020

Konferencja prasowa dotycząca ferii

Dnia 21.01.2020 r.  na lodowisku POSiR „Chwiałka” w Poznaniu wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wspólnie z dyrektorem Wydziału ds. Nauczycieli i Sieci Szkół Kuratorium Oświaty w Poznaniu Elżbietą Smagałą, wielkopolskim komendantem wojewódzkim policji insp. Piotrem Mąką, wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim, wzięli udział w briefingu prasowym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zbliżających się ferii zimowych. W […]

13 stycznia 2020

Perspektywy 2020

Dnia 10 stycznia 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział na Wydziale Prawa i Administracji UAM w uroczystej gala Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Podczas gali wręczone zostały nagrody najlepszym wielkopolskim szkołom ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym. Głównymi adresatami rankingu Perspektyw są uczniowie i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadpodstawowej. Na […]

7 stycznia 2020

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2020 r.

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów w 2020 r. Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu. Załączniki Wykaz wnioskodawców, którzy otrzymali wsparcie finansowe WKO Data: 2020-01-07, […]