czerwiec 2020

30 czerwca 2020

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 29 czerwca 2020 r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca bezpieczeństwa podczas wakacji. W spotkaniu na torze regatowym Malta uczestniczyli: wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Sławomir Brandt oraz prezes zarządu WOPR Wielkopolska Damian […]

26 czerwca 2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

4,9 mln uczniów i słuchaczy z 24 360 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych zakończyło dnia 26 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Od 25 marca jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stopniowe przywracanie pracy szkół i placówek oświatowych […]

22 czerwca 2020

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie. Wielkopolski Kurator Oświaty wskazując poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, uwzględnia spełnienie […]

19 czerwca 2020

Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737)

18 czerwca 2020

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Z rodziną najlepiej”

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wraz z przewodniczącą Rady Rodziny wicewojewodą Anetą Niestrawską oraz kuratorem oświaty Elżbietą Leszczyńską zaprosili dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Z rodziną najlepiej”. Dnia 18 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie laureatom pamiątkowych dyplomów i nagród. Wszystkie prace zostały docenione przez […]

16 czerwca 2020

Podsumowanie projektów edukacyjnych TVP emitowanych w czasie pandemii

„Szkołę z TVP” była emitowana od początku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Zrealizowano w 11 oddziałach terenowych Telewizji Polskiej, a zajęcia poprowadziło 191 nauczycieli. Wyemitowanych zostało aż 1600 lekcji premierowych, a czas antenowy oddany uczniom to 1440 godzin. Oprócz „Szkoły z TVP” przygotowano również „Repetytorium Maturzysty”, „Wesoła Nauka”, „Wielkie dzieła małych rąk”. Zajęcia […]

15 czerwca 2020

Konferencja prasowa – „Posiłek w szkole i w domu”

Dnia 9 czerwca 2020 r. w Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wraz z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej realizacji programu rządowego na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach programu  60 wielkopolskich szkół otrzyma w tym roku 3,7 mln zł na doposażenie i  poprawę jakości standardu stołówek […]

12 czerwca 2020

IX Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan – zgłoszenia

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty, wzorem lat ubiegłych, planuje zorganizować IX Galę Utalentowanych Młodych Wielkopolan.  Ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek w związku z panującą pandemią, tegoroczna Gala odbędzie online. Uczestnicy Gali, poprzez śpiew, taniec, występy instrumentalne zaprezentują swoje umiejętności i talenty artystyczne. To szczególne […]

9 czerwca 2020

Obowiązek informacyjny RODO – publikacja listy osób, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów

Administrator danych osobowych – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe listownie: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań; email: iod@ko.poznan.pl; telefonicznie: 780 386 035 Cel przetwarzania danych osobowych publikacja na stronie internetowej ko.poznan.pl listy osób, które otrzymały stypendium Prezesa […]