2021

27 lutego 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737). Corocznie podaje się […]

26 lutego 2021

Kolejny etap szczepień nauczycieli

Już wkrótce nauczyciele oświatowi i akademiccy w wieku do 69 lat będą mieli możliwość zarejestrowania się na szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy ruszą od wtorku, 2 marca od godz. 8:00 i potrwają do 3 marca, do końca dnia. Zapraszamy wszystkie uprawione osoby do zgłaszania się. Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach, zgłoszenia będą rejestrowane w dwóch systemach […]

25 lutego 2021

Monitorowanie zapewnienia wychowankom MOWu bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Szanowni Państwo Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych   Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie obejmie wszystkie placówki w województwie wielkopolskim. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca marca 2021. Monitorowanie odbywać się będzie w tylko […]

25 lutego 2021

Programu Dostępność Plus 2018-2025

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” został opracowany pakiet […]

24 lutego 2021

Wszystkie osoby zatrudnione w jednostkach systemu oświaty w pierwszej grupie uprawnionych do szczepień

Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki kolejna grupa pracowników oświaty, w tym osób, które nie są nauczycielami w szkołach i placówkach, będzie mogła rejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 w grupie 1. Gotowe są już odpowiednie przepisy w tym zakresie. W poniedziałek, 22 lutego br. w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia […]

22 lutego 2021

Przekazanie informacji o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego   Dotyczy: przekazania informacji o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia w związku z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022   Działając na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania […]

19 lutego 2021

Turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”

Wkrótce rusza trzecia edycja turnieju wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”. Projekt, skierowany do uczniów liceów i techników, jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W turnieju mogą wziąć udział pięcioosobowe reprezentacje szkolne pod opieką nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, matematyki, wiedzy o społeczeństwie i […]

18 lutego 2021

Realizacja „Programu dla szkół”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego   W okresie epidemii COVID-19 – szkoły i placówki funkcjonują w szczególnych warunkach. Jednak bez względu na stan nadzwyczajny – do priorytetowych zadań szkoły należy kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym nabywanie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. Minister Edukacji i […]

18 lutego 2021

Od 3 do 16 marca tzw. próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na wszystkich poziomach. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny od 3 do 16 marca br., zgodnie z harmonogramem, który przedstawiamy poniżej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji […]