16 listopada 2018

Przedstawienie słowno-muzyczne poświęcone Marcelemu Mottemu

Szanowni Państwo, zapraszamy na przedstawienie słowno-muzyczne w ramach obchodów Dni Kultury Solidarności 2018, poświęcone Marcelemu Mottemu z okazji jego 200. urodzin, które odbędzie się w sobotę 17 listopada 2018 r. o g. 17.00 w Pałacu Działyńskich przy St. Rynku 78 w Poznaniu. Ten wielki poznański pedagog, patriota, pisarz, felietonista i dziennikarz swą działalnością wniósł spory […]

16 listopada 2018

Otwarcie wystawy PREZYDENT WART POZNANIA – CYRYL RATAJSKI (1875-1942)

Szanowni Państwo, zapraszamy na uroczystość otwarcia  wystawy PREZYDENT WART POZNANIA – CYRYL RATAJSKI (1875-1942),  która odbędzie się w sobotę 17 listopada br. o godz. 13.00 w Oddziale Biblioteki Raczyńskich – Muzeum Sienkiewicza. Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza ma swoją siedzibę  w kamienicy położonej w samym centrum Poznania – na Starym Rynku, pod numerem 84 . W […]

13 listopada 2018

Program „Szkolny Klub Sportowy – nabór wniosków na 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” na 2019 r. Szkolny Związek Sportowy WIELKOPOLSKA zaprasza do udziału w Programie wszystkie szkoły z województwa wielkopolskiego. Program dotyczy organizacji w szkołach zajęć sportowych pozalekcyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego WIELKOPOLSKA.

9 listopada 2018

List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się […]

6 listopada 2018

Konkurs historyczny Patria Nostra

Fundacja Konkursu Patria Nostra ogłasza międzynarodową IV edycję Konkursu Historycznego Patria Nostra. Celem Konkursu Patria Nostra jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konkursie polskiej młodzieży z zagranicy sprzyja integracji i tworzeniu poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Jest adresowany do młodzieży szkolnej […]

6 listopada 2018

Konkurs „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

W związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji,  Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs pn. „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka” organizowanego przez dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, klas trzecich dotychczasowych gimnazjów oraz nauczycieli – opiekunów merytorycznych tych uczniów. Motto konkursu […]

29 października 2018

Wykłady z prawa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – UAM w Poznaniu

Szanowni Państwo W imieniu Pana Dziekana prof. dr. hab. Romana Budzinowskiego serdecznie zapraszamy na wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych proponowane w roku akademickim 2018/20189 przez Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wykłady zaplanowano na wtorki w godzinach 14.00-15.30 w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum, przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Harmonogram wykładów: 13 […]

26 października 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedsięwzięć organizowanych w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Nawiązując do licznych pytań i interwencji kierowanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a związanych z organizowaniem w szkołach przedsięwzięć, akcji z udziałem stowarzyszeń i organizacji, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca uwagę na obowiązujące w tej kwestii przepisy. Zgodnie z art.68 ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia […]

25 października 2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 – zgłoszenia

Szanowni Państwo, Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla młodzieży Dotyczy: wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół województwa wielkopolskiego uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020   Zgodnie z art. 148 ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. […]

24 października 2018

Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty – OKE Poznań

Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty. Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej OKE