13 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy wielkopolskich publicznych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęło się monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego we wszystkich publicznych szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia. Monitorowanie odbywa […]

14 lutego 2020

IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Państwa dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem odpowiedzi na poniższe pytania. Czym jest kreatywność, twórczość, dlaczego są ważne w przestrzeni szkolnej i w życiu społecznym, gospodarczym? Jak dobierać metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży oraz wspierać ich kreatywność. Czy grywalizacja rozwija kreatywność uczniów i jaki ma to […]

14 lutego 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek Miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego, W okresie ostatnich 2 miesięcy przedstawiciele różnych środowisk (w szczególności rodzice) zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami, z wnioskami o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania, w niektórych szkołach (w szczególności m. Poznania) dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o […]

13 lutego 2020

Ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  Docelowo w każdym powiecie, powstaną  ośrodki opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób doświadczających najczęstszych zaburzeń psychicznych, […]

6 lutego 2020

Wojewódzkie Seminarium Zawodowe „Branżowa szkoła II stopnia – szkołą pozytywnego wyboru” – Piła, 25 lutego 2020

Szanowni Państwo, Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty zapraszają do udziału w Wojewódzkim Seminarium Zawodowym pn. Branżowa szkoła II stopnia – szkołą pozytywnego wyboru, które odbędzie się  25 lutego  2020 r. w Pile. Partnerem wojewódzkiego seminarium jest Starosta Pilski. Wojewódzkie Seminarium Zawodowe w Pile poświęcone zostanie omówieniu różnych aspektów tworzenia i funkcjonowania branżowych szkół II stopnia od […]

4 lutego 2020

Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych  i Licealnych w Żaganiu organizuje X edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich  województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego oraz  dolnośląskiego  kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap I-eliminacje szkolne odbędą się od stycznia do lutego 2020 r. Konkurs  międzywojewódzki odbędzie się w dniu […]

4 lutego 2020

Konkurs GIS „Szkoła wolna od używek”

Organizatorem konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?” […]

30 stycznia 2020

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r. klas wstępnych w publicznych szkołach […]

28 stycznia 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu – 11 lutego 2020

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa […]