29 października 2019

Konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego. Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej. Cykl konferencji realizowany jest we współpracy Kuratorium […]

14 listopada 2019

Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole – 20 listopada 2019, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli na V Wojewódzką Konferencję Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe  w polskiej szkole. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące nauki języka polskiego jako obcego, sytuacji dziecka cudzoziemskiego w szkole oraz przyjmowanie dzieci cudzoziemskich do szkół różnego typu. Konferencja […]

13 listopada 2019

Konferencja „Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z zaburzeniami zachowania uczniów” – 2 grudnia 2019, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół podstawowych oraz osoby zajmujące się problemami dzieci i młodzieży na konferencję pt. „Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych związanych z zaburzeniami zachowania uczniów”. Osobami prowadzącymi będzie: specjalista z dziedziny psychiatrii dziecięcej pani  dr Marta Mozol-Jursza z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz pani Aleksandra Karasowska, psycholog, licencjonowany trener […]

12 listopada 2019

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim – kadencja 2019 – 2023

Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim (kadencja 2019 – 2023). Zgłoszeni kandydaci uzupełnią skład wyżej wymienionej komisji dyscyplinarnej powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego zarządzeniem Nr 274/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa członkiem komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli może być […]

7 listopada 2019

Stwórz szkołę ćwiczeń – zachęcamy do udziału

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. W ramach projektów możliwe będzie doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w pomoce niezbędne do działania szkoły ćwiczeń. Celem konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach […]

5 listopada 2019

Konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie” – 15 listopada 2019, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. „Szkoła Promująca Zdrowie jako środowisko sprzyjające dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników szkoły – wyzwania, szanse, ograniczenia. Komórkomania – w poszukiwaniu genetycznego bliźniaka”. Celem pierwszej części konferencji jest przede wszystkim wsparcie dyrektorów i nauczycieli w tworzeniu w szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu […]

4 listopada 2019

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 13 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska

30 października 2019

„Szkoła do hymnu” – zapraszamy do udziału we wspólnym śpiewaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Nauczyciele oraz Uczniowie woj. wielkopolskiego Zapraszamy szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do udziału w wydarzeniu, którego inicjatorem jest Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży, Szkoła do hymnu, i wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie jest przesłanie […]

30 października 2019

Szkoła Pamięta – podziękowanie za udział w wydarzeniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie, Wielkopolski Kurator Oświaty pragnie podziękować za udział w wydarzeniu „Szkoła Pamięta”, którego celem było upamiętnienie postaci i wydarzeń ważnych dla Rzeczypospolitej. Z przyjemnością informuję, że ponad 150 000 uczniów z wielkopolskich szkół i placówek wraz ze swoimi nauczycielami odwiedziło miejsca pamięci na terenie naszego województwa, porządkowało groby, składało kwiaty […]