21 października 2021

Oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Poznaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w Wielkopolsce Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wszystkich swoich oddziałów, gdzie jak zawsze można skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej! Muzeum proponuje wiele różnorodnych tematów zajęć – lekcji muzealnych bądź oprowadzań w formie spacerów po galerii lub parkach (np.: w oddziałach […]

21 października 2021

Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I – Berkendael) Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

21 października 2021

Akcja edukacyjno – społeczna „Zapal znicz pamięci”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa wielkopolskiego 24 października br. odbędzie się po raz 13. edukacyjno – społeczna akcja „Zapal znicz pamięci”. Jest to ponadregionalna inicjatywa Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, której celem jest przypominanie o Polakach, zamordowanych przez […]

20 października 2021

Szkolenie on-line „Dziecko z cukrzycą” – 10 listopada 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, pracownicy, przedszkoli i szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Zapraszam pracowników przedszkoli i szkół podstawowych na bezpłatne szkolenie poświęcone cukrzycy u dzieci.  Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach kolejnej edycji pt. Dziecko z cukrzycą. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną uprzejmie informuję, że szkolenie poświęcone cukrzycy u dzieci odbędzie się w formie on-line 10 listopada 2021 […]

20 października 2021

Uroczystość wręczenia medalu Komisji Edukacji Narodowej, krzyża zasługi oraz medalu za długoletnią służbę

Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza odznaczonych nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników oświaty na uroczystości wręczenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej, krzyża zasługi oraz medalu za długoletnią służbę, które odbędą się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 (I piętro) wg następującego porządku W dniu 22 października 2021 r. (piątek) o godz. 9.00  uroczystość […]

19 października 2021

Otwarty konkurs grantowy – placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji ponownie uruchamia nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne. Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt. Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl […]

18 października 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli  realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z kadrą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Celem programu jest opracowanie skutecznych metod pracy z uczniami doświadczającymi trudności, a także wsparcie nauczycieli w pokonywaniu negatywnych skutków pandemii. Program adresowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i […]

18 października 2021

„WF z AWF” – trwają zapisy na szkolenia

Zachęcamy nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach programu „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”. Jego celem jest poprawa kondycji fizycznej uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Nauczycieli, którzy już ukończyli szkolenia, zapraszamy z kolei do udziału w II etapie programu, tzw. Sport Klubach. Program będzie miał […]

14 października 2021

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty województwa wielkopolskiego Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich Nauczycieli i Pracowników oświaty. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i […]

13 października 2021

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – innowacja” – wyniki

Konkurs polegał na przygotowaniu przez nauczyciela opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej przez niego w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 działalności innowacyjnej, stworzonego za pośrednictwem kreatora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.zpe.gov.pl. Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały: zastosowane nowatorskich rozwiązań, oryginalna forma opisu działalności innowacyjnej, innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja […]