30 listopada 2020

Zmieniony terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dostosowania harmonogramu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze zmianą terminu ferii zimowych Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie z 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i […]

4 grudnia 2020

„Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową” – konieczność uzupełnienia ankiety MEN

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół Ministerstwo Edukacji i Nauki  przypomina o konieczności uzupełniania aktywnej ankiety pn. „Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i infrastrukturę sieciową”, zamieszczonej w Systemie Informacji Oświatowej. Nadal około 1/3 szkół nie przystąpiła do wypełnienia ankiety. Wyniki ankiety są kluczowe dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ będą stanowiły podstawę do oceny potrzeb szkół w zakresie […]

4 grudnia 2020

Nabór do projektu szkoleniowego „Lekcja: Enter”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli i dyrektorów do udziału w projekcie szkoleniowym pn. „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół w całej Polsce. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w kontekście kształcenia na odległość i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym procesie. W ramach projektu „Lekcja: Enter” zostanie przeszkolonych […]

4 grudnia 2020

Bezpieczne półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii zimowych

W czasie tegorocznych ferii zimowych, które dla wszystkich w tym roku wyjątkowo odbędą się w jednym terminie 4 – 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, którym dajemy możliwość, aby w ścisłym […]

4 grudnia 2020

Szkolenie online dla nauczycieli „Jak można uczyć o II wojnie światowej?” – 10 grudnia 2020

Szanowni Państwo, Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu i w Szczecinie zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych na szkolenie „Jak można uczyć o II wojnie światowej?”, które odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom 10 grudnia 2020 r. (czwartek) w godzinach 16.00-18.00 (wliczone są przerwy). Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp on-line do wielu materiałów, a […]

3 grudnia 2020

Wojewódzka Konferencja online w ramach Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie „Zdrowo! Aktywnie! Zdalnie!” – 14 grudnia 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszam na X Wojewódzką Konferencję on-line zorganizowaną w ramach Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Tak jak co roku spotkanie ma być odpowiedzią na Państwa potrzeby. Celem tegorocznej konferencji pt. Zdrowo! Aktywnie! Zdalnie! jest przede wszystkim wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dbania o własne […]

3 grudnia 2020

Wojewódzka Konferencja online z cyklu „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole – praktyczne porady” – 16 grudnia 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszam na VI Wojewódzką Konferencję on-line z cyklu „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole – praktyczne porady”. Tak jak co roku spotkanie ma być odpowiedzią na Państwa potrzeby. Celem tegorocznej konferencji jest przede wszystkim wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dotyczące nauczania i […]

2 grudnia 2020

Szkolenia dla nauczycieli – projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca”

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu oraz Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na bezpłatne szkolenia online, które skierowane są do pracowników placówek edukacyjnych, tj. nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz dyrektorów, z woj. wielkopolskiego. Więcej informacji www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/ Wszelkie pytania związane ze szkoleniami, prosimy kierować na adres: szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl […]

2 grudnia 2020

Wymagania egzaminacyjne – prekonsultacje zakończone

Prawie 2,5 tys. uwag wpłynęło do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych dotyczących matury i egzaminu ósmoklasisty. Do połowy grudnia będą gotowe przepisy. Od 20 do 27 listopada br. trwały prekonsultacje, podczas których każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie do MEN na temat treści proponowanych wymagań. Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), […]

2 grudnia 2020

Zapraszamy do udziału w akcji MEN Razem na Święta

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe oraz placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Razem na Święta”. Celem naszej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna edycja akcji będzie miała […]

2 grudnia 2020

Konkurs dla nauczycieli „Polecam książkę z biblioteki pedagogicznej”

Szanowni Państwo, zachęcamy nauczycieli do udziału w konkursie organizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.  Konkurs polega na napisaniu recenzji polecającej książkę ze zbiorów Biblioteki. Szczegóły konkursu: konkurs adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz placówek oświatowo-wychowawczych, a także nauczycieli akademickich zadaniem do wykonania jest napisanie recenzji polecającej książkę, która […]