7 listopada 2019

Obchody Święta Niepodległości – 11 listopada 2019, Poznań

Dyrektorzy i Nauczyciele, Uczniowie Szkół Poznania i Wielkopolski Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości. Nasz liczny udział w uroczystościach organizowanych z tej okazji będzie wyrazem wdzięczności dla tych Wszystkich, którzy brali udział w walce o Niepodległą. Będzie wyrazem głębokiego  szacunku dla naszych przodków, którzy oddali za Polskę to, co najcenniejsze – swoje życie. Ta ofiara złożona […]

7 listopada 2019

Stwórz szkołę ćwiczeń – zachęcamy do udziału

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. W ramach projektów możliwe będzie doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w pomoce niezbędne do działania szkoły ćwiczeń. Celem konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja w ramach […]

5 listopada 2019

Konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie” – 15 listopada 2019, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy na Konferencję pt. „Szkoła Promująca Zdrowie jako środowisko sprzyjające dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników szkoły – wyzwania, szanse, ograniczenia. Komórkomania – w poszukiwaniu genetycznego bliźniaka”. Celem pierwszej części konferencji jest przede wszystkim wsparcie dyrektorów i nauczycieli w tworzeniu w szkole środowiska sprzyjającego zdrowiu […]

4 listopada 2019

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 13 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska

4 listopada 2019

Uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że uroczystość wręczenia nauczycielom i pracownikom szkół odbędzie się dnia 12 listopada 2019 r w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78/79: Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę o godz. 10.00, Medali Komisji Edukacji Narodowej o godz. 12.30. Proszę […]

30 października 2019

„Szkoła do hymnu” – zapraszamy do udziału we wspólnym śpiewaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych Nauczyciele oraz Uczniowie woj. wielkopolskiego Zapraszamy szkoły, przedszkola, placówki oświatowe do udziału w wydarzeniu, którego inicjatorem jest Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży, Szkoła do hymnu, i wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie jest przesłanie […]

30 października 2019

Szkoła Pamięta – podziękowanie za udział w wydarzeniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie, Wielkopolski Kurator Oświaty pragnie podziękować za udział w wydarzeniu „Szkoła Pamięta”, którego celem było upamiętnienie postaci i wydarzeń ważnych dla Rzeczypospolitej. Z przyjemnością informuję, że ponad 150 000 uczniów z wielkopolskich szkół i placówek wraz ze swoimi nauczycielami odwiedziło miejsca pamięci na terenie naszego województwa, porządkowało groby, składało kwiaty […]

29 października 2019

Konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego. Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej. Cykl konferencji realizowany jest we współpracy Kuratorium […]

28 października 2019

Komunikat w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Przypominamy, że  sprawy bezpieczeństwa i higieny uczniów w szkole reguluje znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., poz. 69, z późn. zm). Dyrektor zobowiązany jest do […]