23 października 2020

Podpisane Rozporządzenie dotyczące zawieszenia zajęć dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało podpisane.

23 października 2020

Komunikat dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo, W związku z opublikowaniem komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, informujemy, że konkursy przedmiotowe w województwie wielkopolskim odbywają się zgodnie z terminarzem, ponieważ uwzględniają wszystkie warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii. Przypominamy odpowiednie zapisy regulaminów konkursów przedmiotowych regulujące organizację konkursów: § 5 4.      Organizacja konkursu […]

23 października 2020

Zawieszenie na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Więcej […]

23 października 2020

V edycja konkursu PATRIA NOSTRA

Fundacja Patria Nostra ogłasza V edycję Konkursu Historycznego. Edycja światowa konkursu Patria Nostra adresowana jest do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii […]

22 października 2020

Szkoła pamięta – zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłym roku zachęcamy uczniów i nauczycieli do upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych. Chcemy także zwrócić większą uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach. Zależy nam, aby tegoroczna edycja akcji, ze względu na obostrzenia związane z epidemią, koncentrowała się […]

22 października 2020

Przystań w sieci – ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” – ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów Celem organizatorów jest dotarcie do 2 000 nauczycieli i 40 000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (młodzież w wieku 13-19 lat) w Polsce. Założeniem twórców projektu „Przystań w sieci” jest wyposażenie odbiorców w kompetencje niezbędne do radzenia sobie […]

20 października 2020

Konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa na materiały edukacyjne dla szkół

Do 30 października br. trwa konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, studentów i rodziców, czyli wszystkich tych, którzy znają podstawy programowe, mają wiedzę na temat dziedzictwa i chcą się nią podzielić. Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Konkurs jest organizowany w ramach […]

19 października 2020

Szkolne pakiety multimedialne

W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), którego celem jest zapewnienie szkołom dostępu do szybkiego internetu, uruchomione zostało dodatkowe działanie, w ramach którego do 1 600 szkół uczestniczących w programie OSE zostaną przekazane szkolne pakiety multimedialne składające się z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturą, rysikiem i usługą mobilnego dostępu do sieci internetu, świadczoną do […]

18 października 2020

Podpisane Rozporządzenie dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół od 19 października 2020

Szanowni Państwo, Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało podpisane.  

16 października 2020

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od 19 października 2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek […]