15 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym “Wybieram Wybory” organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Regulamin wraz z […]

15 stycznia 2019

Projekt edukacyjny IPN „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” Zgłoszenia do 8 lutego 2019 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej

10 stycznia 2019

Bezpieczny wypoczynek w okresie ferii zimowych

Szanowni Rodzice Przypominamy, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku (podstawa prawna: art.92a-t i art. 96a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w […]

7 stycznia 2019

TIMSS 2019 – międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 r. odbędzie się międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest ono prowadzone co 4 lata i obejmuje uczniów klasy czwartej. Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie […]

7 stycznia 2019

Uczennica z Wielkopolski wyróżniona w ogólnopolskim konkursie MEN

Znani są finaliści konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów w trzech kategoriach wiekowych oraz przyznała trzy wyróżnienia. W kategorii III – uczniowie klasy III dotychczasowego gimnazjum, wyróżnienie otrzymała uczennica Klaudia Kaczor z Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie (gmina Pleszew).  Celem inicjatywy było przygotowanie przez […]

21 grudnia 2018

IX Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika 2019

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych  i Licealnych w Żaganiu organizuje IX edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów  kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Eliminacje szkolne przeprowadzone zostaną od stycznia do lutego 2019 r. Konkurs  międzywojewódzki odbędzie się w dniu 22 marca 2019 r.  Szczegółowe informacje o konkursie,  regulamin oraz formularz […]

20 grudnia 2018

Obchody 100-lecia Niepodległej

  Profesor Jan Stankowski, Prezes  Oddziału PAN w Poznaniu w 1995 roku zainicjował cykl sesji Dwugłos Nauki jako przejaw dialogu między ludźmi nauki i przedstawicielami teologii. Od tego czasu, każdego roku Oddział PAN w Poznaniu, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizuje sesję składającą się z kilku zaproszonych wykładów oraz […]

20 grudnia 2018

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Uprzejmie informujemy, że od dnia 20 grudnia 2018r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 45 w godzinach od 8.00 do 14.30. Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018r. […]