19 marca 2019

Konferencje metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszamy Państwa na cykl konferencji metodycznych skierowanych do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego. Celem projektu, poza aspektami związanymi z wdrażaniem nowej podstawy programowej, jest wspieranie nauczycieli w efektywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez tworzenie kultury współpracy i wspieranie rozwoju działalności innowacyjnej. Cykl konferencji realizowany jest we współpracy Wielkopolskiego […]

1 marca 2019

Regionalny Kongres Zawodowy – 27 marca 2019

Szanowni Państwo Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Regionalnym Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 27 marca 2019 r. w Grzymysławicach k/Wrześni w Centrum Badań i  Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Partnerem kongresu jest Starosta Wrzesiński. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy lokalnych i regionalnych pracodawców, reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie […]

22 marca 2019

Szkolenie w ramach projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie” – 6-7 kwietnia 2019, Poznań

W roku szkolnym 2018/2019 Fundacja GPW realizuje projekt edukacyjny: „Niebanalnie o giełdzie”. Organizatorem projektu jest Fundacja GPW, partnerami – Giełda Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, […]

20 marca 2019

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 Programu

Szanowni Państwo Organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży Dotyczy: możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Wojewoda Wielkopolski informuje organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek […]

20 marca 2019

Zaproszenie na seminarium pt. „Nauka w rzemiośle szansą na sukces zawodowy”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza doradców zawodowych do udziału w seminarium poświęconemu branżowemu kształceniu zawodowemu, ze szczególnym uwzględnieniem rzemieślniczego modelu dualnego systemu kształcenia. Nauka zawodu w rzemiośle jest ważnym elementem systemu szkolnictwa ponadpodstawowego, w którym obecnie w Wielkopolsce szkoli się blisko 10 000 młodocianych pracowników. Absolwenci nauki zawodu po uzyskaniu świadectwa ukończenia branżowej szkoły […]

20 marca 2019

Edukacja o Zagładzie – szkolenia dla nauczycieli w USA

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu w USA poświęconym edukacji nt. Zagłady. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej […]

19 marca 2019

Program edukacyjny „Finansoaktywni” Ministerstwa Finansów

Program Ministerstwa Finansów skierowany jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (VI, VII i VIII klasa). Misja tegorocznej edycji programu brzmi: „Rozumiemy podatki”. Celem programu „Finansoaktywni”  jest uświadomienie młodzieży, jak duże znaczenie w codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne oraz uświadomienie uczniom, że podatki stanowią […]

13 marca 2019

Podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Rekomendacje i działania priorytetowe

Dnia 5 marca 2019 r.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Podczas konferencji w Kancelarii Premiera, 5 marca 2019 […]

12 marca 2019

Konferencja Rad Rodziców – 25 marca 2019, Kalisz

Szanowni Państwo, Dyrektorzy  Szkół, Rady Rodziców Szkół województwa Wielkopolskiego Wielkopolski  Kurator Oświaty oraz Fundacja „Rodzice Szkole” zapraszają Rady Rodziców szkół województwa wielkopolskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 25 marca 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 12:00 – 17:00 w Auli im. Prof. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM  w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30 Celem […]