Jesteś tutaj: Strona główna › Wydarzenia edukacyjne

Wydarzenia edukacyjne

STYCZEŃ 2016


17.01.2017 – Wicekurator Oświaty pan dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w uroczystości w związku z podpisaniem porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
Porozumienie podpisali JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej – płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – płk dypl. Piotr Kriese oraz Starosta Kościański – Bernard Turski, Wicestarosta Kościański – Stefan Stachowiak, Dyrektor ZSP w Nietążkowie – Arleta Adamczak-Puk.
Wśród zaproszonych gości byli: Minister Spraw Zagranicznych – Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP – Wojciech Ziemniak, Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – Jarosław Mika, Wiceprezydent Miasta Leszna – Piotr Jóźwiak, Burmistrz Śmigla – Małgorzat Adamczak, Wiceburmistrz Śmigla – Marcin Jurga, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – płk. Aleksander Wlizło, główny inżynier w 19. Samodzielnym Oddziale Geograficznym – płk. Krzysztof Ślusarz, zastępca dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego – płk. Dariusz Gajek, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – płk. Zbigniew Pruski, ekspert Centralnego Biura Śledczego Policji – Podinspektor Karol Prasałowski, Kierownik Posterunku Policji w Śmiglu – Gwidon Kaczmarek, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie – st. bryg. Andrzej Ziegler, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – mjr. Roman Krajniak, Radni Powiatu Kościańskiego, Radni Miasta Leszna oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – płk. dr Jerzy Licki.
Dzięki podpisaniu porozumienia z WAT szkoła będzie mogła podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa. Będą również prowadzone zajęcia pokazowe przez nauczycieli akademickich, odbędą się konsultacje i zostanie udzielona pomoc w opracowywaniu zajęć w Zespole Szkół. Współpraca umożliwi też współdziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym, współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historyczne.
Porozumienie zawarte z CSWL w Poznaniu umożliwia absolwentom klas mundurowych, którzy realizowali w szkole program przysposobienia wojskowego oparty o wytyczne Ministerstwa Obrony Narodowej, zaliczenie części kursu przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych.
Szkoła w Nietążkowie, poprzez podpisanie kolejnego porozumienia, otworzyła przed młodzieżą nowe możliwości, dała jej szansę na obranie atrakcyjnej drogi edukacyjnej i zawodowej związanej z szeroko rozumianą obronnością kraju.
Po uroczystościach w szkole goście zobaczyli pokaz musztry i sprawności młodzieży klas mundurowych. Na zakończenie spotkali się z uczniami klas mundurowych i odpowiedzieli na nurtujące ich pytania. Więcej informacji na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

15.01.2017 – Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Marszobiegu Powstańczym w Nowym Tomyślu. Uroczystości rozpoczęły się na Stadionie Miejskim. Wśród uczestników były delegacje z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z Borui Kościelnej, Akademii Biegu z Nowego Tomyśla, OSP Boruja Kościelna, Wiary Lecha, OSP Bukowiec. Po pokonaniu dystansu 1918 metrów 74 uczestników dotarło na Plac Niepodległości. Na trasę marszobiegu wyruszyli również: Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk, Burmistrz Nowego Tomyśla pan Włodzimierz Hibner, Członek Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pan Zdzisław Kościański, Starosta Nowotomyski pan Ireneusz Kozecki.  Zaproszeni goście w imieniu wszystkich uczestników marszobiegu złożyli wiązanki pod pomnikiem na Placu Niepodległości. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk w swoim wystąpieniu wspomniał, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i pamięci powstańców wśród dzieci i młodzieży. Zwrócił uwagę na znaczenie sportowo-patriotycznej inicjatywy. Natomiast o historii Powstania Wielkopolskiego na ziemi nowotomyskiej powiedział Członek Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pan Zdzisław Kościański. Wartę przy pomniku pełnili nowotomyscy harcerze. Był też poczet sztandarowy Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie ze sztandarem powstańczym z Wolsztyna. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali Rotę. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz Towarzystwo Pamięci powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Organizatorem byli: Nowotomyski Ośrodek Kultury, OSiR w Nowym Tomyślu i Wydział organizacyjny i komunikacji społecznej UM w Nowym Tomyślu. Więcej informacji na stronie internetowej.

12.01.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym spotkaniu opłatkowo-informacyjnym w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, którego organizatorem była Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas spotkania uczczono pamięć zmarłych minutą ciszy. Omówiono kalendarium uroczystości oraz przedstawiono propozycje planu pracy Rady na rok 2017.

11.01.2017 – w ramach czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja 30-lecia programu Erasmus w Polsce z udziałem m.in. Dyrektora Generalnego FRSE Narodowej Agencji programu Erasmus+ pana Pawła Poszytka, Jacquline Paceaud - Directorate-General for Education and Culture (DG EAC), European Commissio, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pana Jana Widery oraz przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Terminy i informacje dotyczące programu Erasmus + dostępne są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Erasmus +.

10.01.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła w Rodzinnym Koncercie Noworocznym Fundacji Światełko w Tunelu, który odbył się w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W repertuarze znalazły się kolędy i pastorałki oraz przeboje królujące w teatrach Broadway’u. Koncert odbył się pod hasłem Muzycznie w Nowy Rok, dając światełko w tunelu.

5.01.2017 – Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wziął udział uroczystościach w Wolsztynie, które odbyły się w związku z 98 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji wraz ze starostą wolsztyńskim panem Januszem Frąckowiakiem, burmistrzem Wolsztyna panem Wojciechem Lisem oraz zaproszonymi gośćmi złożył kwiaty pod tablicami przy ul. 5 Stycznia i na grobach Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym. W kościele farnym odprawiono uroczystą Mszę św., podczas której kazanie wygłosił ks. kanonik Sławomir Majchrzak.
W Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Powstania Wielkopolskiego, w której wzięła udział młodzież z gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie. Na zakończenie odbył się Apel Poległych i złożono wiązanki przy Pomniku Powstańca Wielkopolskiego na wolsztyńskim rynku. Więcej informacji na stronie internetowej.


ZDARZYŁO SIĘ W 2016 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2015 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2014 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2013 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2012 ROKU                    (więcej ...)
 


 ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2010 ROKU                    (więcej ...)