Jesteś tutaj: Strona główna › Wydarzenia edukacyjne

Wydarzenia edukacyjne

LUTY 2017


13.02.2017Minister Anna Zalewska wręczyła stypendia najlepszym uczniom.

10.02.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w Koncercie Muzyki Dawnej w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, organizowanego w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Podczas koncertu wystąpił Zespół Muzyki Dawnej MIRACULIS z Poznania pod kierunkiem Filipa Zielińskiego. To kwartet wokalno-instrumentalny wykonujący muzykę renesansową. Zaprezentowane zostały utwory, m.in. takich kompozytorów jak: J. Dowland, A. Holborne, T. Campion. Podczas występu muzycy opowiedzieli o swoich instrumentach oraz przedstawili historie i treść prezentowanych utworów. Organizatorem koncertu było Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu i Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

10.02.2017 – Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga wziął udział w 46. Finale Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas konkursu finaliści rozwiązywali testy wiedzy oraz wykonywali zadania praktyczne w pięciu kategoriach: monter suchej zabudowy, malarz-tapeciarz, monter instalacji sanitarnych, dekarz, murarz-tynkarz oraz wykonawca robót posadzkarsko-okładzinowych. Formuła konkursu zbliżona jest do egzaminów zawodowych. Finaliści Turnieju uzyskują zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Patryk Ostrowski z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 28 przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu został zwycięzcą w kategorii monter instalacji sanitarnych.
Idea konkursu wpisuje się również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Organizatorami turnieju jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Komitet Główny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Konkurs odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Więcej informacji na stronie Szkoły.

10.02.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska przedstawiła poznańskim mediom zagadnienia dotyczące wdrażania reformy edukacji. Kuratorzy prowadzą konsultacje z samorządami dotyczące tworzenia uchwał w sprawie sieci szkół. Biorą udział w wizjach lokalnych. W minionym tygodniu odwiedzili Sarbię, Hutę, Śmieszków i Gębice w gminie Czarnków. Wraz z wizytatorami z Delegatury w Pile, Burmistrzem i przedstawicielami Rady gminy prowadzili rozmowy z dyrektorami szkół, m.in. warunków lokalowych i przekształceń szkół związanych z reformą. W Sarbii odbyło się również spotkanie z przedstawicielami rodziców, którzy prosili, aby w ich miejscowości funkcjonowała ośmioklasowa szkoła podstawowa.
Ponadto Wielkopolski Kurator Oświaty prowadzi liczne działania wspierające dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół, m.in. w ramach grantów będzie organizował wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń z zakresu nowej podstawy programowej. Pierwszy grant będzie dotyczył klas I-IV. Wcześniej przewidziane są spotkania dla dyrektorów szkół. Szkolenia dla nauczycieli będą się odbywały według harmonogramu przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Następnie prowadzone będą szkolenia przez metodyków, którzy przybliżą zainteresowanym tematykę dotyczącą podstawy programowej oraz sposobów jej realizacji. Więcej informacji na stronie internetowej TVP3 Poznań.

3.02.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska podczas konferencji prasowej przedstawiła dwa komunikaty:
1. W MEN ogłoszono zakończenie konsultacji społecznych w sprawie podstaw programowych.
Podczas prekonsultacji i konsultacji projektu podstawy wpłynęły uwagi od innych resortów
i od partnerów społecznych.
– Trwają ostatnie prace, które zakończą się w sobotę. Planowane jest również spotkanie koordynatorów poszczególnych przedmiotów. Nastąpi wtedy ostateczne przygotowanie projektu, który skierowany zostanie do podpisu Ministra Edukacji Narodowej.
Podręczniki do klas I, IV i VII powstaną na czas – zapewnił wiceminister edukacji. Na bazie nowych podstaw programowych wydawcy zdążą wydać podręczniki dla uczniów oraz nauczycieli.
W planach są też szkolenia dla konsultantów, aby mogli potem przeszkolić dyrektorów i nauczycieli.
2 lutego 2017 r. Kurator i Wicekuratorzy spotkali się z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli, by rozmawiać o wspólnych działaniach, których celem jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej.
Zaprojektowano realizację cyklu spotkań w tym zakresie o charakterze informacyjnym
i szkoleniowym, by wspierać wszystkich nauczycieli w całym województwie.
W najbliższym czasie kuratorzy spotkają się bezpośrednio z dyrektorami szkół i nauczycielami szkól podstawowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz uczących w klasach IV i VII.
Planowana jest też dodatkowa konferencja z dyrektorami szkół branżowych - we wszystkich miastach - delegaturach kuratorium. Więcej informacji na stronie Radia Merkury i TVP3 Poznań.

STYCZEŃ 2017


28.01.2017 – przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu miało miejsce otwarcie kwatery korporacyjnej. Jest to wyjatkowe w skali kraju dzieło trzech Korporacji K! Magna Polonia, K! Masovia i K! Roma. Na około 150 metrach zlokalizowano salę komersową, salę barową oraz część administracyjną. W uroczystości wzięła udział pani Elżbieta Leszczyńska Wielkopolski Kurator Oświaty, która w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna przekazała zgromadzonym najlepsze życzenia. Więcej informacji.

27.01.2017 – w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja dla jednostek samorządu terytorialnego „Małe szkoły w systemie edukacji”. Konferencję otworzyła Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg wprowadzając zebranych w założenia polityki oświatowej Państwa. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska omówiła znaczenie i funkcjonowanie małych szkół w zreformowanym systemie edukacji. W województwie wielkopolskim jest aż 27% szkół podstawowych i filialnych, które uczą do 70 uczniów. Blisko 12% to szkoły, do których chodzi najwyżej 40 uczniów. Zgodnie z założeniami reformy, subwencja oświatowa będzie naliczana w sposób korzystny i umożliwiający pracę małym szkołom. Ponadto zwróciła uwagę na liczne stereotypy dotyczące małych szkół, które nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Poziom nauczania, wykształcenia i zaangażowania nauczycieli, czy koszty prowadzenia szkół mieszczą się w średniej, a oprócz tego szkoły te pełnią ważną rolę w miejscowościach, w których działają. Kurator podkreśliła, że pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu pozostają do dyspozycji samorządowców przygotowujących się do tworzenia projektów uchwał dotyczących sieci placówek oświatowych.
W trakcie konferencji wykłady wygłosili też: prof. Ryszard Pęczkowski - „Nauczanie i wychowanie w małych szkołach”, prof. Kinga Kuszak - „Środowiskowe funkcje małych szkół na terenach wiejskich” oraz prof. Stanisław Dylak - „Małe szkoły jako szansa edukacyjna dla uczniów”. Przedstawiono również założenia polityki oświatowej od 1 września 2017 roku, funkcjonowanie „małych szkół” w zreformowanym systemie edukacji, przykłady dobrych praktyk działalności edukacyjnej „małych szkół” publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dostosowanie sieci szkół do zmiany struktury szkolnej.
Na zakończenie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zadawali pytania kuratorowi oświaty, wicekuratorom oraz wizytatorom należącym do Zespoły ds. wdrażania reformy oświaty. Podczas dyskusji mogli wyjaśnić wątpliwości, np. dotyczące tworzenia sieci szkół. Po spotkaniu odbyły się indywidualne konsultacje.
Konferencja „Małe szkoły w systemie edukacji” zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i przy współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przed spotkaniem z jednostkami samorządu terytorialnego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska, Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk oraz Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której omówili zagadnienia i odpowiadali na pytania dziennikarzy dotyczących spraw poruszanych podczas konferencji „Małe szkoły w systemie edukacji”.
Czytaj więcej w mediach: PolskaTimes.pl, Głos Wielkopolski, Radio Merkury.

25.01.2017 – w Poznaniu odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, poświęcone wdrażanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformie oświaty. Gośćmi spotkania byli: Wielkopolski Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Elżbieta Smagała. Członkowie komisji mieli do przedstawicieli Kuratorium Oświaty szereg pytań związanych z przekształcaniem szkół, procedurą podejmowania uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju, sposobem naliczania subwencji dla małych szkół oraz uznawaniem kwalifikacji nauczycieli. Na każde postawione pytanie uzyskano wyczerpującą odpowiedź oraz zapewnienie, że Kuratorium Oświaty jest otwarte na rozmowy i pomoc samorządom w realizacji zadań w obszarze oświaty, wynikających z nowych przepisów prawa.

20.01.2017 – odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego pani Marleny Maląg, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej, Wicekuratora Oświaty pana Krzysztofa Błaszczyka i Wicekuratora Oświaty pana Zbigniewa Talagi. Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg poinformowała zebranych, że celem reformy systemu szkolnictwa jest nowoczesność, bezpieczeństwo i szkoły przyjazne uczniom. Razem z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty panią Elżbietą Leszczyńską oraz Wicekuratorami Oświaty: panem Krzysztofem Błaszczykiem i panem Zbigniewem Talagą przedstawiła harmonogram wprowadzania reformy, aspekty finansowe i społeczne związane z dostosowaniem do nowego ustroju edukacji sieci szkół. Wielkopolski Kurator Oświaty zaznaczył, że spotkania z samorządowcami, konsultacje i rozmowy, które odbywały się do tej pory dowodzą, że reforma organizacji sieci szkół wprowadzana jest ponad podziałami. Niepokój budzi jedynie fakt, że w kilku przypadkach wystąpiła chęć likwidacji małych szkół. Zdaniem kuratora mała szkoła nie musi być gorsza. W województwie wielkopolskim jest aż 27% szkół podstawowych i filialnych, które uczą do 70 uczniów. Blisko 12% to szkoły, do których chodzi najwyżej 40 uczniów. Zgodnie z założeniami reformy, subwencja oświatowa będzie naliczana w sposób korzystny i umożliwiający pracę małym szkołom. Zmiany w systemie edukacji obejmą również szkolnictwo zawodowe. Powstaną szkoły branżowe. Propozycje zmian oparte są na analizach demograficznych oraz rynku pracy. Do 31 marca br. samorządy mają czas na podjęcie uchwał dostosowujących sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Cały czas konsultacje i szkolenia prowadzą wizytatorzy kuratorium oświaty.
Wielkopolski Kurator Oświaty w grudniu 2016 r. powołał Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie wielkopolskim. Do podstawowych zadań Zespołu należą, m.in. koordynacja działań informacyjnych związanych z reformą oświaty oraz zapewnienie wsparcia różnym podmiotom w okresie wdrażania zmian. Kurator organizował, a także będzie nadal prowadził spotkania z samorządami, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
Podczas konferencji prasowej poinformowano również o działaniach informacyjnych wspomagających wdrażanie reformy. Konferencja rozpoczęła cykl spotkań, które będą towarzyszyć kolejnym etapom wdrażania reformy. Ponadto Kuratorium Oświaty w Poznaniu uruchomiło specjalny adres e-mail oraz infolinię. Można tam kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony reformie edukacji.

17.01.2017 – Wicekurator Oświaty pan dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w uroczystości w związku z podpisaniem porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.
Porozumienie podpisali JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej – płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – płk dypl. Piotr Kriese oraz Starosta Kościański – Bernard Turski, Wicestarosta Kościański – Stefan Stachowiak, Dyrektor ZSP w Nietążkowie – Arleta Adamczak-Puk.
Wśród zaproszonych gości byli: Minister Spraw Zagranicznych – Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP – Wojciech Ziemniak, Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – Jarosław Mika, Wiceprezydent Miasta Leszna – Piotr Jóźwiak, Burmistrz Śmigla – Małgorzat Adamczak, Wiceburmistrz Śmigla – Marcin Jurga, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – płk. Aleksander Wlizło, główny inżynier w 19. Samodzielnym Oddziale Geograficznym – płk. Krzysztof Ślusarz, zastępca dowódcy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego – płk. Dariusz Gajek, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – płk. Zbigniew Pruski, ekspert Centralnego Biura Śledczego Policji – Podinspektor Karol Prasałowski, Kierownik Posterunku Policji w Śmiglu – Gwidon Kaczmarek, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie – st. bryg. Andrzej Ziegler, szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – mjr. Roman Krajniak, Radni Powiatu Kościańskiego, Radni Miasta Leszna oraz starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu – płk. dr Jerzy Licki.
Dzięki podpisaniu porozumienia z WAT szkoła będzie mogła podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa. Będą również prowadzone zajęcia pokazowe przez nauczycieli akademickich, odbędą się konsultacje i zostanie udzielona pomoc w opracowywaniu zajęć w Zespole Szkół. Współpraca umożliwi też współdziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym, współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historyczne.
Porozumienie zawarte z CSWL w Poznaniu umożliwia absolwentom klas mundurowych, którzy realizowali w szkole program przysposobienia wojskowego oparty o wytyczne Ministerstwa Obrony Narodowej, zaliczenie części kursu przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych.
Szkoła w Nietążkowie, poprzez podpisanie kolejnego porozumienia, otworzyła przed młodzieżą nowe możliwości, dała jej szansę na obranie atrakcyjnej drogi edukacyjnej i zawodowej związanej z szeroko rozumianą obronnością kraju.
Po uroczystościach w szkole goście zobaczyli pokaz musztry i sprawności młodzieży klas mundurowych. Na zakończenie spotkali się z uczniami klas mundurowych i odpowiedzieli na nurtujące ich pytania. Więcej informacji na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

15.01.2017 – Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Marszobiegu Powstańczym w Nowym Tomyślu. Uroczystości rozpoczęły się na Stadionie Miejskim. Wśród uczestników były delegacje z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich z Borui Kościelnej, Akademii Biegu z Nowego Tomyśla, OSP Boruja Kościelna, Wiary Lecha, OSP Bukowiec. Po pokonaniu dystansu 1918 metrów 74 uczestników dotarło na Plac Niepodległości. Na trasę marszobiegu wyruszyli również: Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk, Burmistrz Nowego Tomyśla pan Włodzimierz Hibner, Członek Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pan Zdzisław Kościański, Starosta Nowotomyski pan Ireneusz Kozecki.  Zaproszeni goście w imieniu wszystkich uczestników marszobiegu złożyli wiązanki pod pomnikiem na Placu Niepodległości. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk w swoim wystąpieniu wspomniał, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji i pamięci powstańców wśród dzieci i młodzieży. Zwrócił uwagę na znaczenie sportowo-patriotycznej inicjatywy. Natomiast o historii Powstania Wielkopolskiego na ziemi nowotomyskiej powiedział Członek Zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pan Zdzisław Kościański. Wartę przy pomniku pełnili nowotomyscy harcerze. Był też poczet sztandarowy Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie ze sztandarem powstańczym z Wolsztyna. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani odśpiewali Rotę. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz Towarzystwo Pamięci powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Organizatorem byli: Nowotomyski Ośrodek Kultury, OSiR w Nowym Tomyślu i Wydział organizacyjny i komunikacji społecznej UM w Nowym Tomyślu. Więcej informacji na stronie internetowej.

12.01.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym spotkaniu opłatkowo-informacyjnym w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, którego organizatorem była Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podczas spotkania uczczono pamięć zmarłych minutą ciszy. Omówiono kalendarium uroczystości oraz przedstawiono propozycje planu pracy Rady na rok 2017.

11.01.2017 – w ramach czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ na PGE Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja 30-lecia programu Erasmus w Polsce z udziałem m.in. Dyrektora Generalnego FRSE Narodowej Agencji programu Erasmus+ pana Pawła Poszytka, Jacquline Paceaud - Directorate-General for Education and Culture (DG EAC), European Commissio, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pana Jana Widery oraz przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
Terminy i informacje dotyczące programu Erasmus + dostępne są na stronie: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Erasmus +.

10.01.2017 – Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska uczestniczyła w Rodzinnym Koncercie Noworocznym Fundacji Światełko w Tunelu, który odbył się w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W repertuarze znalazły się kolędy i pastorałki oraz przeboje królujące w teatrach Broadway’u. Koncert odbył się pod hasłem Muzycznie w Nowy Rok, dając światełko w tunelu.

5.01.2017 – Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wziął udział uroczystościach w Wolsztynie, które odbyły się w związku z 98 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji wraz ze starostą wolsztyńskim panem Januszem Frąckowiakiem, burmistrzem Wolsztyna panem Wojciechem Lisem oraz zaproszonymi gośćmi złożył kwiaty pod tablicami przy ul. 5 Stycznia i na grobach Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym. W kościele farnym odprawiono uroczystą Mszę św., podczas której kazanie wygłosił ks. kanonik Sławomir Majchrzak.
W Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Powstania Wielkopolskiego, w której wzięła udział młodzież z gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie. Na zakończenie odbył się Apel Poległych i złożono wiązanki przy Pomniku Powstańca Wielkopolskiego na wolsztyńskim rynku. Więcej informacji na stronie internetowej.


ZDARZYŁO SIĘ W 2016 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2015 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2014 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2013 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2012 ROKU                    (więcej ...)
 


 ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU                    (więcej ...)
 


ZDARZYŁO SIĘ W 2010 ROKU                    (więcej ...)