30 stycznia 2020

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, klas wstępnych, szkół branżowych II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych – rok szkolny 2020/2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1,

 

na semestr pierwszy:

  • klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia, w tym do branżowej szkoły II stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.
  • klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej, w tym do szkoły policealnej, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

przedstawia załącznik nr 2,

 

do klas pierwszych:

  • publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, w tym do szkoły podstawowej dla dorosłych, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.,
  • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, w tym do liceum ogólnokształcącego, w którym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

przedstawia załącznik nr 3.

Załączniki