29 maja 2020

Nowy harmonogram rekrutacji do branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych, liceów ogólnokształcących dla dorosłych i do szkół podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także składania dokumentów:

  • na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2020 r. przedstawia załącznik nr 1
  • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2020 r. przedstawia załącznik nr 2.

Załączniki