12 grudnia 2017

Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem”. Realizacja projektu została  dofinansowana przez Ministerstwo Rozwoju  ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich/ ponadgimnazjalnych/ technicznych, którzy niebawem wejdą na rynek pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 100 szkoleń, w których weźmie udział 2000 uczniów z ponad 50 szkół z terenu całej Polski. Szkolenia stacjonarne zrealizowane zostaną do listopada 2018 r.

Formuła szkolenia obejmuje część teoretyczną, warsztatową, jak również praktyczną.

Dodatkową korzyścią dla uczestników jest możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

W ramach projektu,  oprócz szkoleń stacjonarnych, stworzono również asynchroniczne szkolenie e-learningoweAZBEST NA BUDOWIE.

Szkolenie to przeznaczone jest głównie dla uczniów kształcących się w szkołach o profilu budowlanym, ale także dla wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką bezpiecznego usuwania azbestu. Czas trwania szkolenia to około 45 minut.

Zapraszamy wszystkie szkoły oraz uczniów do udziału w szkoleniu e-learningowym.
Szkolenie dostępne jest pod poniższym linkiem: https://azbestnabudowie.gig.eu/

Centrum Szkoleniowo – Informacyjne
Głównego Instytutu Górnictwa
Zespół Edukacji i Szkoleń w Katowicach