5 czerwca 2017

Podsumowanie pierwszego etapu projektu – Pilotażowe wdrożenie programowania

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele

realizujący projekt Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  planuje we wrześniu 2017 r. zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa.

Kryterium wyboru będzie aktywność we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań udokumentowana poprzez upowszechnianie informacji  na stronach szkolnych (lub innych).

Informacje powinny zawierać opis konkretnego działania (np. przebiegu zajęć z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych lub innowacyjnych metod i form pracy, przeprowadzenie konkursu itp.) uzupełniony zdjęciami lub filmem.

O reprezentowanie województwa wielkopolskiego będą mogły ubiegać się szkoły, które brały udział w pilotażu i do dnia 23 czerwca 2017 r. prześlą na adres cyfrowa@ko.poznan.pl  informację z nazwą szkoły i bezpośrednimi linkami do wszystkich opisów działań podejmowanych w roku szkolnym 2016/17 w wyżej opisanym zakresie.