4 grudnia 2017

Konferencja „Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w szkole”

Dnia 24 listopada br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja nt. „Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w Szkole Promującej Zdrowie”. Konferencja skierowana była przede wszystkim do dyrektorów i szkolnych koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Uczestnicy konferencji i zaproszeni goście wysłuchali podczas konferencji dwóch wykładów. Pierwszy wykład nt. „Kto i jak może (za)dbać o zdrowie i dobre samopoczucie nauczycieli? Refleksje z perspektywy psychologii pozytywnej” wygłosiła  pani dr Ewa Kasperek-Golimowska z Pracowni Edukacji Zdrowotnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Drugi wykład nt. „Promocja zdrowia pracowników szkoły: dlaczego i jak to robić?” wygłosiła dr Magdalena Woynarowska-Sołdan z Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas konferencji z rąk Wicekuratora Oświaty pana Krzysztofa Błaszczyka oraz pani dr Magdaleny Wojnarowskiej-Sołdan 10 szkół oraz 1 przedszkole z województwa wielkopolskiego otrzymały Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Wśród wyróżnionych szkół były:

 1. Szkoła Podstawowa w Bieganowie.
 2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie.
 3. Szkoła Podstawowa nr 2 im Teofila z Działyńskich Szołdrskiej –Potulickiej w Kórniku.
 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.
 5. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu.
 6. Szkoła Podstawowa im. Józeka Jóźwiaka w Koziegłowach (powiat koniński).
 7. Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.
 8. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w Poznaniu.
 9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu.
 10. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.
 11. Przedszkole nr 14 im. Krasnala Hałabały w Koninie.

Konferencję uświetniły występy Dziecięcej Grupy Obrzędowej „Szakiety” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ratajczaka w Szkaradowie.