8 lutego 2018

Konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych „Podniesienie jakości procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych”

Od 29 stycznia do 5 lutego odbyły się konferencje skierowane dla dyrektorów szkół podstawowych „Podniesienie jakości procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych”.

Konferencje dotyczyły zmian w organizacji pracy nauczycieli, ich doskonaleniu, a także strategii nauczania bazującego na dwóch podstawach programowych, w szczególności nauczania w klasach czwartych i siódmych, a także nowej formuły egzaminu ósmoklasisty. Celem konferencji było dostarczenie praktycznych rozwiązań do pracy w związku z wprowadzanymi zmianami programowymi w  szkołach.

Organizatorem spotkań był Wielkopolski Kurator Oświaty. Prelegentami byli, m.in.: zastępca Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Jakubowski oraz Małgorzata Pastusiak i Przemysław Mróz. Natomiast z ramienia publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli wystąpili: Dyrektor ODN w Poznaniu Ewa Superczyńska, doradcy metodyczni, Dorota Misiorna, dr Renata Ziomek,  dr Małgorzata Juda-Mieloch, Anna Wolska, Izabela Bartol, Edyta Zarembska-Marciniak i Karolina Nowak. Wykład na temat “Strategii nauczania w kontekście dwóch podstaw programowych” prowadził dr Mateusz Leszkowicz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Załączniki