22 listopada 2019

Wojewódzka Konferencja „Uczniowie wielojęzyczni i wielokulturowi w polskiej szkole”

Dnia 20 listopada 2019 r. Wicekurator Oświaty dr Zbigniew Talaga otworzył V Wojewódzką Konferencję „Uczniowie wielojęzyczni i wielokulturowi w polskiej szkole”. Podczas spotkania przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące integracji dzieci cudzoziemskich w szkole oraz nauczania języka polskiego jako obcego.

Radca prawny Kuratorium Oświaty w Poznaniu poinformował uczestników konferencji o najnowszych przepisach i podstawach prawnych przyjmowania do szkół uczniów cudzoziemskich a przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu o zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Na temat funkcjonowania oddziałów przygotowawczych dla dzieci wielojęzycznych w szkołach oraz metodach pracy mówił dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu. Podczas konferencji wystąpił również Honorowy Konsul Generalny Republiki Turcji w Poznaniu. Przedstawił zagadnienia dotyczące międzynarodowej wymiany młodzieży a także  podkreślił znaczenie znajomości kultury i zwyczajów kraju, do którego zamierzają nauczyciele wybrać się z uczniami.

Załączniki