19 listopada 2021

95 lat temu utworzono Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, a 60 lat temu odtworzono po II wojnie światowej Poznański Oddział PTSM

Szanowni Państwo, 95 lat temu zostało utworzone Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM), które upowszechnia krajoznawstwo i turystykę wśród dzieci i młodzieży. Zorganizowana sieć schronisk młodzieżowych jako najtańszej bazy noclegowej, upowszechnianie obozów wędrownych oraz organizowanie szkolnych, środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych – to godny zauważenia dorobek Towarzystwa. Należy podkreślić, iż w wielu wielkopolskich szkołach aktywnie […]

18 listopada 2021

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski

„Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” Ignacy […]

15 listopada 2021

Historia i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022

Jeszcze w grudniu do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafi projekt podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot zostanie wprowadzony od 1 września 2022 r. w klasie I szkoły ponadpodstawowej, zastępując wiedzę o społeczeństwie. Do końca listopada br. będą trwały prace ekspertów w tym zakresie. Historia i teraźniejszość a wiedza o społeczeństwie Nowy przedmiot historia […]

14 listopada 2021

Konkurs plastyczny Rzecznika Praw Dziecka dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej […]

10 listopada 2021

Narodowe Święto Niepodległości – apel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa wielkopolskiego Narodowy Dzień Niepodległości jest świętem, w którym każdy z nas powinien zdobyć się na chwilę refleksji. Nasza droga do niepodległości była bowiem długa, trudna i krwawa. Jednak dzięki naszym pradziadkom, dziadkom i ojcom żyjemy w wolnym i suwerennym kraju, we własnym kraju, możemy czuć się bezpiecznie […]

8 listopada 2021

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i […]

4 listopada 2021

Konkurs Fotograficzny „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w moim obiektywie”

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w moim obiektywie”, który jest organizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego jest hołdem bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli […]

29 października 2021

„Poznaj Polskę” – dodatkowe 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych

Dnia 28 października br. uruchomiliśmy dodatkowy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka „Poznaj Polskę”. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym programem przeznaczamy kolejne 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia MEiN przeznaczy w 2021 […]

26 października 2021

Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, rozpoczyna pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny. Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka APS, w ramach umowy z MEiN, opracował standardy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny, które w pilotażu poddane […]

26 października 2021

Oferty pracy ORPEG dla nauczyciele do pracy dydaktycznej za granicą

Jednym z zadań Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest wspomaganie nauczania języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą poprzez kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą. Na stronie internetowej ORPEG są opublikowane oferty pracy dla: 1) dla polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki […]