13 maja 2022

Oferta pracy

PrzedmiotNauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Termin składania dokumentów2022-05-27
Wymiar zatrudnieniaWakat
Liczba godzin18
Opis

Szkoła Postawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin. Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: sekretariat@spoko.edu.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela”.

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
z Zalasewie pełni pan Dawid Nogaj adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie.
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione
na podstawie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na w/w stanowisko.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Typ szkołySzkoła podstawowa
Nazwa szkołySzkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
MiastoZalasewo
Kod pocztowy62-020
Adresul. Planetarna 7
Powiatpoznański
Gminaobszar wiejski Swarzędz
Telefon618175450
E-mailsekretariat@spoko.edu.pl