13 marca 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 9 marca br. odbyło się spotkanie pani Marleny Maląg Wicewojewody Wielkopolskiego, pani Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami lokalnych mediów na temat stanu prac nad wdrażaniem reformy oświaty w województwie wielkopolskim. W konferencji prasowej uczestniczyli Wicekuratorzy Oświaty –  dr Krzysztof Błaszczyk i dr Zbigniew Talaga.

Podczas konferencji została przedstawiona prezentacja przesłana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wicewojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty przedstawił liczbę uchwał jakie wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Poznaniu do dnia 8 marca 2017 r., liczbę wszystkich uchwał zaopiniowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (pozytywnie, pozytywnie warunkowo).

Pani Kurator przybliżyła dziennikarzom zasady dalszego procedowania zaopiniowanych projektów uchwał oraz skutki prawne niepodejmowania stosownych uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

Omówione zostały też  szkolenia dotyczące nowej podstawy programowej prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.