6 marca 2017

Spotkania z dyrektorami szkół – wdrożenie nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa wielkopolskiego

Zapraszamy Państwa na cykl spotkań, których celem jest przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018.

Adresatem spotkań są dyrektorzy szkół, którzy na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 1 września 2017 roku staną się dyrektorami ośmioletnich szkół podstawowych i branżowych szkół I stopnia.

W wyjątkowych przypadkach dyrektor może upoważnić do udziału w spotkaniu wicedyrektora lub innego nauczyciela.

Konferencje dla nauczycieli, którzy od roku szkolnego 2017/2018 będą realizować nową podstawę programową, zostaną zorganizowane w kwietniu i maju 2017 r.

Załączniki