5 kwietnia 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 30 marca br. pani Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wicekuratorzy Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk i pan Zbigniew Talaga spotkali się z dziennikarzami wielkopolskich mediów. Temat konferencji  prasowej to – „Coraz bliżej dobrej szkoły. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji.”

Pani Kurator przedstawiła pełne dane dotyczące podjętych uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Omówione zostały też informacje na temat prowadzonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkoleń dla dyrektorów szkół podstawowych w woj. wielkopolskim w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej. Na zakończenie Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wicekuratorzy Oświaty odpowiadali na pytania dziennikarzy.