27 marca 2017

Spotkanie z przedstawicielami Brandenburgii

Dnia 24 marca br. Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekuratorzy pan Krzysztof Błaszczyk i Zbigniew Talaga uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Brandenburgii w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości był pan dr Thomas Drescher, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii, pan Andreas Rahn, również z ww. Ministerstwa, pani Elke Dengler, zastępca kierownika Krajowego Urzędu Szkolnego we Frankfurcie nad Odrą oraz pani Magdalena Antoniewicz, Koordynator Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, Ministerstwo Sprawiedliwości, Europy i Ochrony Konsumentów Brandenburgii;  Zamek Trebnitz-Centrum Kształcenia i Spotkań. Po przedstawieniu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty polskiego nadzoru pedagogicznego oraz zmian w oświacie goście udali się na otwarcie Targów Edukacyjnych.