8 września 2017

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej

W dniach 4-5 września br. odbyło się  VIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Obradom Komitetu przewodniczyli: Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej  oraz Steffen Freiberg,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

W spotkaniu uczestniczyła Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski i Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty. Uczestnicy posiedzenia rozmawiali na tematy związane z polsko-niemiecką współpracą w obszarze kształcenia ogólnego, zawodowego oraz  szkolnictwa wyższego. Zaprezentowany został m.in. projekt polsko-niemieckiego podręcznika szkolnego do nauczania historii.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.