10 lipca 2018

Spotkanie z polskimi nauczycielami i dziećmi z Białorusi

Dnia 5 lipca 2018 roku Małgorzata Wilczyńska-Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu wzięła udział w spotkaniu z nauczycielami oraz działaczami środowisk polonijnych ze Związku Polaków na Białorusi, a także grupą polskich dzieci z Białorusi.  Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wizyta gości z Białorusi jest elementem programu współpracy z Polakami mieszkającymi za granicą pod nazwą „To co nas łączy – Polska”. Celem programu jest integracja i wymiana międzykulturowa nauczycieli i młodzieży polskiej poprzez zaprezentowanie historii, tradycji i kultury Rzeczypospolitej jako kraju wielu narodów oraz przedstawienie zasad funkcjonowania instytucji państwa i samorządu terytorialnego, jak też roli Polski w Europie.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.