Kategoria: Ważne informacje

16 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek zostają […]

7 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny – zmiany z 6 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki, przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty. Załączniki Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Data: 2021-04-07, rozmiar: […]

19 marca 2021

Informacja dla dyrektorów szkół

Państwo Dyrektorzy poznańskich szkół i placówek Uprzejmie informuję, że w okresie ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele różnych środowisk zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z niepokojącymi informacjami i zapytaniami dotyczącymi przeprowadzania w szkole badań ankietowych, planowania i organizowania dla uczniów zajęć z zakresu wychowania i edukacji seksualnej, na które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali […]

2 lutego 2021

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do: klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia klas wstępnych określił Minister Edukacji i Nauki. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do: publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych i publicznych szkół dla dorosłych dla województwa wielkopolskiego określił Wielkopolski […]

12 stycznia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia  przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się […]

10 listopada 2020

Wytyczne w sprawie działalności opiekuńczej szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych. Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja powinna […]

28 października 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący angażowania się w protesty społeczne

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek w województwie wielkopolskim Dotyczy: angażowania się w protesty społeczne W ramach nadzoru pedagogicznego Wielkopolski Kurator Oświaty prosi o nieangażowanie się Państwa Dyrektorów w protesty społeczne. Jakakolwiek forma agitacji politycznej na terenie szkoły lub placówki jest niedopuszczalna. Forma edukacji zdalnej nie zwalnia z obowiązku informowania uczniów o zasadach bezpieczeństwa, określonych […]

27 sierpnia 2020

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne – ważne telefony

Na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu znajdują się ważne numery telefonów do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie wielkopolskim. Powiatowe Stacje Sanitarno -Epidemiologiczne: CHODZIEŻ CZARNKÓW GNIEZNO GOSTYŃ GRODZISK WIELKOPOLSKI JAROCIN KALISZ KĘPNO KOŁO KONIN KOŚCIAN KROTOSZYN LESZNO MIĘDZYCHÓD NOWY TOMYŚL OBORNIKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI OSTRZESZÓW PIŁA PLESZEW POZNAŃ RAWICZ SŁUPCA SZAMOTUŁY ŚREM ŚRODA WIELKOPOLSKA TUREK […]

7 kwietnia 2020

Dobre praktyki dotyczące organizacji i zarządzania szkołami w okresie pandemii – zgłoszenia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół oraz Placówek Oświatowych województwa wielkopolskiego Wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały w naszym kraju głębokie przemodelowanie sposobu życia i pracy. Zmiany dotknęły także funkcjonowania systemu szkolnego. W celu ograniczenia pandemii szkoły zostały zamknięte, a nauczanie i wychowanie realizowane jest w innych formach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. […]

6 kwietnia 2020

„Szkoła z TVP” – komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wzmocnił wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych. Dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za ciężką, wytrwałą, codzienną pracę, organizowanie i realizowanie zdalnego nauczania dzieci i młodzieży. […]