Kategoria: Ważne informacje

10 stycznia 2019

Bezpieczny wypoczynek w okresie ferii zimowych

Szanowni Rodzice Przypominamy, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku (podstawa prawna: art.92a-t i art. 96a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w […]

2 stycznia 2019

Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie w województwie wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w związku z koniecznością dokonania pełnego rozliczenia przyznanych w 2018 r. dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa, zwraca się z prośbą o wypełnienie interaktywnych tabel, znajdujących się pod adresem: dotacje.ko.poznan.pl oraz przesłanie (wydrukowanych i podpisanych) zestawień w nieprzekraczalnym […]

19 grudnia 2018

Konkurs “Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie”

Biuro Edukacji Narodowej IPN w partnerstwie z Muzeum Historii Polski, Narodowym Centrum Kultury, Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i uczniów do VII edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle wydarzeń ważnych dla dziejów polskiego społeczeństwa z udziałem realnego lub  fikcyjnego […]

21 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs “Papież Słowianin”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie dotychczasowych gimnazjów Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów, w roku szkolnym 2018/2019 do uczestniczenia w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce. Do […]

21 listopada 2018

Ogólnopolski Konkurs “Myśli Jana Pawła II”

Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana Pawła II” jest konkursem tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2018/2019 brzmi „Jesteście moją nadzieją”. Konkurs organizuje Podlaski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, […]

11 września 2018

Informacje MEN dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej – rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Link: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-do-szkol-na-rok-szkolny-2019-2020-briefing-prasowy-z-udzialem-wiceministra-edukacji.html Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas […]