Kategoria: Ważne informacje

2 sierpnia 2018

Narodowe Czytanie 2018

Tegoroczne Narodowe Czytanie “Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego odbędzie się 8 września 2018 r. Akcja organizowana jest pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Narodowe Czytanie odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Zachęcamy pedagogów i uczniów do włączenia się w […]

23 lipca 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli

Podstawa prawna: art. 6a ust. 16 i 17 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967). W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 r. zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Wielkopolski […]

20 lipca 2018

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 27 lipca 2018 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja o […]

14 czerwca 2018

W związku ze zbliżającymi się wakacjami zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej przypominam, że za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku. Podjęcia szczególnych działań wymaga wypoczynek organizowany poza stałą infrastrukturą komunalną, czyli pod namiotami. Ze względu na zdarzające  się różne, niespodziewane warunki atmosferyczne koniecznym jest przygotowanie rozwiązań […]

8 czerwca 2018

Wypoczynek – właściwość terytorialna

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży Zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży proszę przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury zgodnie z poniższym wykazem. adres na który należy przesyłać zgłoszenie siedziba lub miejsce zamieszkania  organizatora wypoczynku Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kościuszki 93, 61-716 Poznań, tel. 604 195 147, 780 386 031 powiat poznański,  m. Poznań Kuratorium […]