7 września 2017

Wizyta Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Przedszkolu

Dnia 1 września br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska odwiedziła Przedszkole nr 87 „Jacuś i Agatka” w Poznaniu. Pani Kurator spotkała się z dziećmi, pogratulowała dotychczasowych osiągnięć, życzyła kolejnych sukcesów oraz podziękowała za ciepłe przyjęcie.

W tym roku po raz pierwszy 6-latki uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego zostały objęte subwencją oświatową. Łącznie samorządy otrzymały w roku 2017 na ten cel kwotę 1,4 mld zł. Większe wsparcie dla sześciolatków związane jest ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych dzieci oraz koniecznością obejmowania wychowaniem przedszkolnym czterech roczników uczniów zamiast – jak dotychczas – trzech. Od tego roku sześciolatki obowiązuje też nowa podstawa programowa.

W dniu 1 września  2017 r. dyrektorzy poszczególnych delegatur Kuratorium Oświaty również odwiedzili przedszkola, gdzie wraz z dziećmi i gronem pedagogicznym powitali nowy rok szkolny.

Więcej informacji na stronie internetowej Nasze Miasto Kalisz.