23 października 2017

Uroczystość wręczenia nauczycielom odznaczeń państwowych

Dnia 20 października br. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły wielkopolskim nauczycielom odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty w roku 2017 Krzyżem Zasługi odznaczono 43 osoby (5 – złotych, 11 – srebrnych i 27 brązowych Krzyży), a na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznano 52 Medale za Długoletnią Służbę (28 – złotych, 13 – srebrnych i 11 brązowych Medali).

W tym roku przyznano 118 Medali Komisji Edukacji Narodowej. Medale są nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny kwartetu smyczkowego z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2 stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Załączniki