19 grudnia 2017

Konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”

Dnia 12 grudnia br. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w Konferencji „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej” w Warszawie. Spotkanie zorganizowane przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otwarł Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć poinformował, że w roku szkolnym 2017/2018, ogłoszonym Rokiem dla Niepodległej, zaplanowano m.in. zorganizowanie przez szkoły wystawy „W pamięci zapisane”, przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu „Poezja dla Niepodległej”, konkursu na powieść lub opowiadanie o ludziach zasłużonych dla odzyskania niepodległości przez Polskę „Zapamiętane, nie zapisane”, opracowanie interaktywnej gry „Wolność – godność – niepodległość”, przygotowanie dla uczniów szkół polskich za granicą aplikacji mobilnej w językach: polskim, ukraińskim, litewskim i angielskim popularyzującej wybitnych Polaków z Kresów Wschodnich. Niektóre działania resort edukacji będzie realizował wspólnie z resortem kultury w ramach rządowego programu NIEPODLEGŁA na lata 2017–21.

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z projektami historyczno-kulturowymi i społecznymi zrealizowanymi przez szkoły zrzeszone w Towarzystwie Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Szkołę Podstawową im. Ludzi Morza w Mścicach i ks. Zbigniewa Krasa w Lipnicy.

Przedstawione zostały również zagadnienia dotyczące, m.in. rodziny – podmiotu realizacji priorytetu dla Niepodległej oraz edukacji aksjologicznej i wychowaniu ku wartościom stanowiącemu podstawę budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służy Ojczyźnie.

Więcej informacji na stronie internetowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.