9 stycznia 2018

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych

Dnia 4 stycznia 2017 br. Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. Wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady. Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek. Zadaniem Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspieranie Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Członkowie Rady to liderzy, którzy będą promować dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców. Z województwa wielkopolskiego powołano Ryszarda Pyssę – dyrektora Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Janusza Matuszewskiego – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu.

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

W każdym województwie powołani zostali też koordynatorzy ds. kształcenia zawodowego w kuratoriach oświaty. W Wielkopolsce funkcję taką pełni Marzena Szułczyńska oraz Krzysztof Skrętny wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.  Do ich zadań należy wspieranie szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, wsparcie pracodawców w nawiązaniu współpracy ze szkołami, udział w konsultacjach zmian w kształceniu zawodowym oraz w działaniach związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty.