13 czerwca 2018

Spotkanie Ministra Edukacji Narodowej z uczniami Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu

Dnia 11 czerwca 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się z uczniami i nauczycielami praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się w podpoznańskich Tulcach, gdzie szkoła wspólnie z firmą deweloperską realizuje innowacyjny projekt edukacyjny „Budujemy Razem”. Praktyki są organizowane dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa wspólnie z firmą RBW.

Pomysł na taką formę kształcenia w zawodzie powstał w wyniku wcześniej podpisanej współpracy z Federacją edukacyjną z Finlandii (JEDU). Podczas praktyk uczniowie samodzielnie, pod okiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz wyspecjalizowanych ekip budują dom – połowę bliźniaka. Jedną połowę bliźniaka buduje wyspecjalizowana ekipa wykonawcza pod nadzorem kierownika budowy, a drugą uczniowie. Praktykanci dzięki tym praktykom mogą poznać proces inwestycyjny budowlany na etapie wykonawczym od początku realizacji robót budowlanych do ich ukończenia. Realizują zatem roboty obejmujące: stan zerowy, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan wykończeniowy instalacyjny oraz wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny. Proces ten realizowany jest z ogromna staranności i zaangażowaniem obu stron. Niezmiernie ważne jest to, że uczniowie w tym przedsięwzięciu wykonują roboty budowlane, które w efekcie końcowym prowadzą do wybudowania budynku, który na rynku będzie przedmiotem sprzedaży. Trwają zatem prace nad budową pierwszego obiektu mieszkalnego wybudowanego od początku do końca przez uczniów szkoły.

– Pomysł wspólnego budowana domu jest dowodem na to, że branżowa szkoła i technikum możne zarabiać i uczestniczyć w rynku pracy. W kształceniu branżowym i technicznym praktyczna nauka zawodu musi odbywać się bezpośrednio u pracodawcy – mówiła w Tulcach minister Zalewska.

Razem z panią minister w spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg, Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska, Wicekuratorzy Oświaty: pan Krzysztof Błaszczyk i pan Zbigniew Talaga, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania pan Przemysław Foligowski, pani Renata Jocz kierownik II Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych w Urzędzie Miasta Poznania, dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu pan Krzysztof Kubiak.