24 września 2018

Prowadzenie procesu kształcenia i wychowania w szkole – konferencja ORE

Dnia 20 września 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja pt. “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W spotkaniu z udziałem ministra edukacji narodowej oraz przedstawicieli instytucji oświatowych, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentował wicekurator Krzysztof Błaszczyk.

Konferencję rozpoczął prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP, który wygłosił wykład dotyczący tożsamości polskiej szkoły i sylwetki jej absolwenta. Natomiast Dominika Walczak z Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań edukacyjnych dotyczący postawy uczniów wobec szkoły. Zaprezentowane zostały też dobre praktyki przy układaniu planów lekcji. Uczestnicy spotkania rozmawiali również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.