7 stycznia 2019

Uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego z udziałem Prezydenta RP

dnia 27.12.2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem uczestniczyli we mszy świętej w Farze Poznańskiej w intencji powstańców wielkopolskich oraz głównych uroczystościach rocznicowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. W uroczystościach wzięli też udział Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska oraz Wicekuratorzy Oświaty, Krzysztof Błaszczyk i Zbigniew Talaga.

Msza święta z udziałem głowy państwa w intencji powstańców była koncelebrowana przez metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Po zakończeniu nabożeństwa prezydent udał się do Mosiny, gdzie uczestniczył w uroczystości patriotycznej w hołdzie powstańcom wielkopolskim. Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie poległego w walkach powstańczych Piotra Mocka oraz przypomniał chwalebne czyny mieszkańców Mosiny, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości.

Główne uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna odbyły się przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. W trakcie obchodów prezydent przekazał Ordery Orła Białego nadane pośmiertnie Dowódcom Powstania Wielkopolskiego – generałowi broni Józefowi Dowbor-Muśnickiemu i generałowi brygady Stanisławowi Taczakowi.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego