14 sierpnia 2019

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 14 sierpnia 2019 r. Wielkopolski Kurator Elżbieta Leszczyńska i Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga wzięli udział z Wicewojewodą Wielkopolski Anetą Niestrawską w konferencji prasowej poświęconej organizacji Okrągłych Stołów Edukacyjnych.

Spotkania są inicjatywą pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Wzorem Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego w przedsięwzięciu udział wezmą przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorzy szkół, przedstawiciele szkół niepublicznych, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, reprezentanci związków zawodowych, samorządów oraz pracodawców.

WOSE to jeden z postulatów zgłoszonych podczas obrad Okrągłego Stołu, będący kontynuacją dotychczasowych rozmów, które odbyły się od kwietnia do czerwca w Warszawie. Na terenie województwa wielkopolskiego spotkanie odbędzie się 4 września br. Wielkopolski okrągły stół koncentrować się będzie wokół dyskusji o nauczycielu, uczniu i rodzicu w systemie edukacji oraz jakości edukacji i nowoczesnej szkole.