6 września 2019

Wielkopolski Okrągły Stół Edukacyjny

Dnia 4 września 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wraz z Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem wzięli udział w obradach Wielkopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego. Spotkaniu przewodniczył wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć.

Celem spotkania było wypracowanie propozycji, które staną się impulsem do kolejnych dobrych zmian w polskiej szkole.

Do obrad w pracach WOSE Wojewoda zaprosił przedstawicieli rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów, reprezentantów samorządów, związków zawodowych, pracodawców, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty.

Postulaty i wnioski uczestników dyskusji dotyczyły roli nauczyciela, ucznia i rodzica w systemie oświaty, jakości edukacji i budowy innowacyjnej szkoły.

Organizacja spotkania to realizacja jednego z postulatów zgłoszonych podczas posiedzeń Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, które odbywały się od kwietnia do czerwca w Warszawie.

więcej informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.