13 listopada 2019

Koncert Zaduszkowy „Pamiętamy…”

Dnia 29 października 2019 r. Pani Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty uczestniczyła w  Koncercie Zaduszkowym „Pamiętamy…”, który był zwieńczeniem akcji edukacyjno-społecznej Zapal znicz pamięci. Podczas spotkania Pani Kurator wręczyła nauczycielom certyfikaty potwierdzające ich udział w formach doskonalenia organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Od lat organizowany koncert ma na celu nie tylko kultywowanie corocznej tradycji uroczystego obchodzenia Święta Zmarłych, ale i też podkreślenie wagi historii miejsca, w którym znajduje się Teatr Muzyczny poprzez oddanie hołdu pamięci polskim bohaterom II wojny światowej oraz ofiarom gestapo. Organizatorem wydarzenia był poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Teatr Muzyczny w Poznaniu.

Podczas spotkania Pani Kurator wręczyła nauczycielom certyfikaty potwierdzające ich udział w formach doskonalenia organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej informacji