24 stycznia 2020

Konferencja Budowanie sieci szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia branżowego w województwie wielkopolskim od 2020

W dniu 21 stycznia odbyła się konferencja pn.„Budowanie sieci szkół ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia branżowego w województwie wielkopolskim od 2020 roku”, w której wzięli udział starostowie, prezydenci miast oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe z województwa wielkopolskiego.

Organizatorami konferencji byli Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.

W trakcie spotkania przedstawiono zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości edukacji w szkołach ponadpodstawowych poprzez wspieranie dyrektorów i nauczycieli szkół oraz tworzenia sieci współpracy szkół i placówek oświatowych.

Omówione zostały także wybrane zadania związane z pracą szkół i placówek oświatowych w kontekście rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021, doradztwa metodycznego nauczycieli, programów rządowych, funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz kształcenia specjalnego.

Zaprezentowano również zmiany w szkolnictwie zawodowym. Dyskutowano między innymi na temat kształtowania sieci szkół zawodowych w strukturach samorządowych, promocji szkolnictwa zawodowego oraz tworzenia i organizacji kształcenia w szkole branżowej II stopnia od 1 września bieżącego roku.

Więcej informacji na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego